SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


03,03.2013 Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej w 2012 r.

Czy chcesz wiedzieć, czego Unia Europejska dokonała w 2012? Jakie kroki podjęła w obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego? Co zrobiła, aby pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec utracie miejsc pracy? Jakie korzyści Unia przyniosła Europejczykom? Czego dokonała na arenie międzynarodowej?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w sprawozdaniu ogólnym za rok 2012. Komisja Europejska publikuje takie sprawozdanie co roku. Podsumowuje w nim najważniejsze inicjatywy i sukcesy UE poprzednich dwunastu miesięcy.
Sprawozdanie składa się z sześciu rozdziałów:

W kierunku unii politycznej
Wzmocnienie zarządzania gospodarczego i stabilności finansowej w Unii Europejskiej
Silniejszy wzrost gospodarczy
Obywatele UE w centrum uwagi
Silniejsza UE na arenie międzynarodowej
Prace instytucji europejskich i innych oficjalnych organów

Sprawozdanie ogólne jest również dostępne w formie e-booka, dzięki czemu można je czytać na telefonach komórkowych i tabletach. W tym celu należy kliknąć hiperłącze EU Bookshop.

W serwisie EU Bookshop można też zamówić kolorowy wydruk sprawozdania ogólnego na 218 stronach. Przez serwis zamawiać można także sprawozdania za poprzednie lata, począwszy od 2000 r. Relacjonują one szczegółowo działalność UE w ostatnich latach, skupiając się na wyzwaniach, które przed nią stały, i na osiągniętych sukcesach.

Aby przeczytać sprawozdanie : format PDFfacebook