SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


18.04.2013 "Czysta energia dla transportu"

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza 22 kwietnia br. na seminarium z udziałem pani Danieli ROSCA z Dyrekcji Generalnej ds. Transportu Komisji Europejskiej, poświęcone prezentacji pakietu "Czysta energia dla transportu"

24 stycznia 2013 r. Komisja Europejska przyjęła strategię zwiększenia liczby stacji paliwa alternatywnego w Europie (tzw. Pakiet "Czysta energia dla transportu") mającą na celu poprawę konkurencyjności Unii Europejskiej na szybko rosnącym światowym rynku paliw alternatywnych.

Pakiet składa się z: (i) Komunikatu w sprawie unijnej polityki w zakresie paliw alternatywnych, (ii) projektu Dyrektywy dotyczącej infrastruktury i norm technicznych oraz (iii) Planu działania na rzecz szerszego zastosowania skroplonego gazu ziemnego w żegludze. Główne proponowane źródła paliw alternatywnych w transporcie to: energia elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny skroplony (LNG) i sprężony (CNG), oraz płynny gaz ropopochodny (LPG).

Przyjęcie przez Komisję Europejską propozycji powyższej Dyrektywy rozpoczyna proces legislacyjny, który będzie kontynuowany przez państwa członkowskie w Radzie UE i równolegle w Parlamencie Europejskim.

Więcej informacji na temat propozycji Komisji Europejskiej pod adresem:
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/index_en.htm

Data i miejsce seminarium "Alternatywne paliwa w transporcie":
22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek, w godz. 14.00-16.30)
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, Warszawa

Akredytacje: do 18 kwietnia 2013 r. na adres
COMM-REP-WAW-REJESTRACJA@ec.europa.eu,
lub pod numerem telefonu 22 55 68 983.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!


Program
Podczas całego spotkania przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie.

14.00 – 14.30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

14.30 – 14.40 Powitanie i wprowadzenie
Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce

14.40 – 15.10 Prezentacja pakietu "Czysta energia dla transportu"
Daniela Rosca, Kierownik Działu;
Jose Fernandez Garcia, analityk polityczny;
Czysty Transport i Zrównoważona Mobilność Miejska, Dyrekcja
Generalna ds. Transportu (DG MOVE)

15.10 – 16.20 Dyskusja

16.20 – 16.30 Podsumowanie i zakończenie

16.30 – 17.00 Czas na networking

 ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK