SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


07.06.2013 Komisja Europejska Młodzi w Unii Europejskiej

Czy Unia Europejska zapewnia możliwości rozwoju młodym ludziom, jaka będzie przyszłość integracji europejskiej, kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.?

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
zaprasza na spotkanie z udziałem:
Henri Malosse, Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

7 czerwca 2013 r
w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16 a o godz. 13.00

* Jak walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi i segmentacją europejskiego rynku pracy?
* Co czeka Unię Europejską w najbliższej przyszłości?
* Jak zmieni się Parlament Europejski w 2014 r.?
* Czy Unia Europejska zapewnia szansę rozwoju młodym Europejczykom?

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu
do 6 czerwca 2013 r. pod adresem: comm-rep-waw-rejestracja@ec.europa.eu
lub pod numerem telefonu: 022 55 69 956

Spotkanie będzie transmitowane na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce:
http://ec.europa.eu/polska/web_streaming_pl.htm

Więcej informacji:

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Sylwetka Przewodniczącego Henri Malosse:
http://www.eesc.europa.eu/?i=president.en.about

Inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_en.htm?locale=en 

Komisja Europejska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-215_pl.htm

Komunikat Parlamentu Europejskiego na temat wyborów w 2014 r.:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20130308IPR06302/html/Parlament-po-wyborach-w-2014-%C5%BCadne-pa%C5%84stwo-nie-utraci-wi%C4%99cej-ni%C5%BC-jednego-pos%C5%82a

 

KE
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK