SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


16.08.2013 Strategia Europa 2020 w Polsce

Strategia Europa 2020 w Polsce - zobacz postępy w realizacji celów strategicznych w naszym kraju!

Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Wyznacza ona całej Unii Europejskiej cele do osiągnięcia do roku 2020. Aby cała Wspólnota mogła je osiągnąć, poszczególne kraje powinny osiągnąć założone dla nich wskaźniki w kilku obszarach, takich jak:

  • zwiększenie zatrudnienia
  • zwiększenie nakładów na badania i rozwój
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wzrost efektywności energetycznej
  • ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację oraz zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem
  • zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Na stronie Komisji Europejskiej można zobaczyć, jak Polska radzi sobie z osiąganiem nałożonych na nas wskaźników w każdym z tych tematów.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/polska/progress-towards-2020-targets/index_pl.htm


KE

EUARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK