SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2 września 2013 r. Rusza kolejna edycja konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores

Już od dziś szkoły ponadgimnazjalne mogą zgłaszać się do siódmej edycji konkursu Juvenes Translatores. Rejestracja trwa do 20 października 2013 r. Zadaniem uczestników będzie przetłumaczenie jednostronicowego tekstu z dowolnego języka urzędowego UE na dowolny inny – młodzi tłumacze będą zatem mogli wybierać spośród 576 możliwych kombinacji językowych w ramach 24 języków urzędowych UE. Po raz pierwszy wśród dostępnych języków jest również chorwacki.

Rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli<http://europa.eu/citizens-2013/pl/home>, dlatego tegoroczne teksty będą poświęcone obywatelstwu unijnemu - korzyściom, jakie przynosi konsumentom, studentom, pracownikom i innym uczestnikom życia publicznego.

Konkurs Juvenes Translatores zostanie przeprowadzony w wybranych szkołach w dniu 28 listopada 2013 r., wszędzie o tej samej godzinie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej narodowości urodzeni w 1996 roku. Ze względu na ograniczenia organizacyjne, spośród wszystkich szkół zgłoszonych do udziału w konkursie wybrane zostanie w drodze losowania nieco ponad 760 szkół, w tym z 51 placówek z Polski. Każda z nich będzie mogła zgłosić do udziału w konkursie od 2 do 5 uczniów.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez tłumaczy Komisji Europejskiej, którzy wybiorą po jednym zwycięzcy z każdego kraju. W kwietniu 2014 r. najlepsi młodzi tłumacze zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród.

Do udziału w konkursie zgłaszają się szkoły, nie indywidualni uczniowie. Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie konkursu (formularz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE, w tym po raz pierwszy w języku chorwackim).

Dodatkowe informacje:


• Strona internetowa konkursu: ec.europa.eu/translatores<http://ec.europa.eu/translatores/>
• Facebook.com/translatores<http://www.facebook.com/translatores>
• Twitter: @translatores<http://twitter.com/translatores>
• Blog dla nauczycieli dotyczący konkursu: http://blogs.ec.europa.eu/translatores/
• Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń: ec.europa.eu/dgs/translation<http://ec.europa.eu/dgs/translation/>
• strona internetowa komisarz Vassiliou<http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm>
• Twitter @VassiliouEU<https://twitter.com/>


Kontakt: Dennis Abbott: +32.2.295.92.58, Dina Avraam: +32.2.295.96.67

 
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK