SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12.11. 2013 r. "Młodzi – Zaangażowani"

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zapraszają do udziału w projekcie „Młodzi – Zaangażowani”. Wspomniana inicjatywa odbędzie się w dniach 23 - 25 listopada 2013 roku.

„Młodzi – Zaangażowani” to projekt organizowany w ramach Akcji 5.1 Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową Programu „Młodzież w działaniu”. Jest on skierowany do młodzieży z regionu lubelskiego i ma na celu promocję świadomego obywatelstwa w tym europejskiego oraz zaktywizowanie młodych ludzi do podejmowania działań obywatelskich.
Chcemy, aby młodzi ludzie dostali czas i miejsce do zapoznania się z możliwościami współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na wyrażenie swoich obaw, potrzeb, a także poznania możliwości rozwinięcia swoich kompetencji i zdobycia doświadczenia.

Projekt ma na celu:

Promocję aktywności społecznej oraz obywatelstwa europejskiego.
Dostarczenie bieżących informacji na temat sytuacji młodych na rynku pracy w perspektywie zmian.

Debata zostanie poprzedzona dwudniowymi warsztatami poprzedzającymi wydarzenie (23 -24 listopada 2013 r.) na temat mobilności młodzieży w Unii Europejskiej, retoryki nowych mediów. Wspomniane przedsięwzięcie odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. na Wydziale Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Sali Rady Wydziału ( Ul. Plac Litewski 3) w godzinach 13:30 – 17:00 .

W ramach debaty zostaną zorganizowane dwa panele:

Sytuacja młodzieży na rynku pracy i perspektywa zmian (13.30 – 15.00).
Aktywność obywatelska młodzieży we współczesnej Europie (15.30 – 17.00).

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty.
Przewidywana liczba uczestników – 45 osób ( uczestnicy projektu) + studenci Wydziału Politologii UMCS oraz KUL.
Debatę będą poprzedzały dwa dni warsztatów o różnorodnej tematyce, skierowane do młodzieży 18-25 lat.

Czekamy na zgłoszenia !

Na formularze aplikacyjne czekamy pod adresem e-mail : debata.mlodziez@eds-fundacja.pl

logaARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK