SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


13.12.2013 Pomaganie firmom w złagodzeniu skutków restrukturyzacji

UE przedstawia najlepsze praktyki mające na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji i zwolnień, które dotykają pracowników i pogarszają ogólną sytuację społeczną. Restrukturyzacja przedsiębiorstw odbiła się na sytuacji ekonomicznej każdego kraju europejskiego i jest poważnym problemem w kontekście recesji gospodarczej. Od 2002 r. w Europie zarejestrowano ponad 16 tys. działań restrukturyzacyjnych, które spowodowały stratę netto ponad 2 mln miejsc pracy.

UE dąży do odwrócenia tej tendencji poprzez opracowanie najlepszych praktyk dla przedsiębiorstw, pracowników, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organów administracji publicznej.

Opierając się na wynikach konsultacji społecznych, UE przygotowała wytyczne [164 KB] uwzględniające praktyczne doświadczenia przedsiębiorstw. Wytyczne dotyczą konkretnych obaw wszystkich zainteresowanych grup. Ich autorzy zaproponowali sposoby przygotowania się na restrukturyzację, jak również przeprowadzenia konkretnych procesów z ną związanych.

Oczekuje się, że praktyki te pomogą przedsiębiorstwom skuteczniej przewidywać zapotrzebowanie na siłę roboczą i konkretne kwalifikacje, zaś pracownikom pomogą w znalezieniu nowego zatrudnienia w przypadku likwidacji ich stanowisk. Wybrane środki dotyczą takich elementów jak:
strategiczne, długoterminowe monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku
stała analiza zapotrzebowania w zakresie stanowisk i kwalifikacji
pomoc dla pracowników w zakresie szkoleń i poszukiwania zatrudnienia, jak również doradztwo zawodowe
zaangażowanie zewnętrznych organów – władz publicznych, wyższych uczelni, ośrodków kształcenia
pełne wykorzystanie funduszy unijnych w celu wspierania tworzenia miejsc pracy.

Oprócz udostępnienia najlepszych praktyk UE planuje również wesprzeć przedsiębiorstwa w utrzymaniu konkurencyjności w perspektywie długoterminowej. Wytyczne uwzględniają szersze społeczne i przemysłowe skutki, jakie procesy restrukturyzacyjne wywierają na miasta i regiony.

UE wzywa rządy państw członkowskich do propagowania tych wytycznych, jak również do rozważenia zastosowania ich wobec pracowników sektora publicznego. Do 2016 r. zostanie opublikowane sprawozdanie na temat potencjalnej konieczności podjęcia dalszych działań, obejmujących ewentualnie nowych przepisów UE.KEARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK