SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


09.12.2013 Wytyczne UE – jak poprawić jakość staży

UE proponuje wytyczne, które mają zagwarantować, że pracodawcy zawczasu będą dostarczać szczegółowych informacji na temat warunków oferowanego stażu oraz że staże będą lepiej przygotowywać młodych ludzi do pracy zawodowej. Wytyczne przedstawione przez Komisję Europejską mają zapewnić młodym ludziom lepsze warunki staży i tym samym pomóc młodym ludziom zdobyć umiejętności i doświadczenie potrzebne na rynku pracy. Dzięki nowym ramom ma poprawić się jakość odbywanych praktyk, a młodzi mają mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy.

Walka z bezrobociem w UE

W Europie 5,7 mln osób poniżej 25 roku życia nie ma pracy. Niedawne badanie wykazało, że chociaż prawie połowa młodych ludzi ma w swoim CV odnotowany staż, co trzeci ankietowany skarży się na słabą jakość odbywanych praktyk. Okazuje się, że niektórzy stażyści są wykorzystywani jako darmowa siła robocza i nie mają możliwości zdobycia odpowiednich umiejętności.

Zgodnie z nowymi ramami pracodawcy będą musieli jasno i z wyprzedzeniem informować o warunkach stażu (wynagrodzenie, warunki zatrudnienia oraz nadzór i opieka nad stażystą) oraz zagwarantować, że są one zgodne z przepisami UE dotyczącymi czasu pracy i urlopów. Czas trwania staży ma zostać ograniczony maksymalnie do 6 miesięcy.

Zapewniając takie same standardy w całej UE, wytyczne mają stanowić zachętę dla młodych ludzi do odbywania praktyk za granicą.

Gwarancje dla młodzieży

Staże są częścią programu „Gwarancje dla młodzieży”, który ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej oferty pracy, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od przejścia na bezrobocie lub zakończenia formalnej edukacji.

Kraje UE powinny jak najszybciej przyjąć proponowane ramy, aby zapewnić lepszą ochronę młodym ludziom i zwiększyć ich szanse na zdobycie stałego zatrudnienia.KEARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK