SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


06.12.2013 Plan działania na rzecz zapobiegania katastrofom łodzi przewożących imigrantów

UE ogłosiła plan wzmocnienia patroli na granicach swoich wód terytorialnych celem zapobiegania katastrofom łodzi przewożących nielegalnych imigrantów, którzy chcą się dostać do Europy przez Morze Śródziemne. Każdego roku setki imigrantów starają się pokonać Morze Śródziemne w nadziei na dotarcie do brzegów Europy. W październiku ponad 360 takich osób utonęło po tym, jak ich łódź obróciła się do góry dnem w pobliżu niewielkiej włoskiej wyspy – Lampedusy. Jest to ostatni i zarazem najpoważniejszy wypadek pod względem liczby ofiar śmiertelnych, w którym zginęli niedoszli imigranci, pragnący dostać się do Europy, pokonując wody oddzielające nasz kontynent od Afryki.

Reforma polityki azylowej

Aby zminimalizować ryzyko podobnych tragedii, Komisja zaproponowała, aby migranci mieli możliwość wystąpienia o azyl w UE jeszcze za granicą. Być może odwiodłoby to ich od podejmowania niebezpiecznej wyprawy do Europy.

Zgodnie z obecną polityką UE osoby ubiegające się o azyl, z których duża część stara się uciec przed wojną lub prześladowaniami w krajach ojczystych, muszą znaleźć się na terenie UE, zanim wystąpią o status uchodźcy.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Frontex, unijna agencja zajmująca się granicami zewnętrznymi, wykorzystywałaby jednostki pływające państw członkowskich UE do patrolowania wód morskich między Cyprem i Hiszpanią. Roczny koszt tych operacji wyniósłby 14 mln euro.

Działania takie miałyby na celu zapobieganie wypadkom śmiertelnym na morzu. Komisja ma nadzieję, że przyczyniłyby się również do skuteczniejszego zwalczania przemytników ludzi. Większa liczba patroli powinna też pomóc w walce z handlem ludźmi i z przestępczością zorganizowaną.

Komisja zaproponowała także udzielenie pomocy administracyjnej państwom zmagającym się z wyjątkowo dużą liczbą wniosków o azyl.

Zasady przyjmowania uchodźców

Kolejna propozycja Komisji wiąże się z planem przekazywania państwom członkowskim po 6 tys. euro na każdego uchodźcę, któremu dane państwo pozwoli się u siebie osiedlić. Zachęciłoby to państwa członkowskie UE np. do przewożenia uchodźców samolotami bezpośrednio z obozów dla uchodźców lub stref objętych konfliktem.

Komisja wezwała również do przyjęcia ustaleń umożliwiających zarządzanie migracją wspólnie z krajami nienależącymi do UE. W szczególności chodzi tu o kraje Afryki Północnej, skąd stara się dostać do Europy wielu migrantów.

W tym tygodniu ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE przedyskutują wniosek Komisji, zanim podejmą ostateczną decyzję podczas szczytu przywódców UE w dniach 19–20 grudnia.KEfacebook