SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


22.01.2014 Plan działania UE dotyczący pozyskiwania energii odnawialnej z mórz europejskich

UE dąży do opracowania wiarygodnego i bezpiecznego źródła energii odnawialnej. Ma w tym pomóc utworzenie Forum ds. energii mórz i oceanów.

Komisja Europejska przedstawiła plan działania mający na celu zwiększenie produkcji energii odnawialnej pochodzącej z europejskich mórz i oceanów. Autorzy planu pragną wspomóc ten rozwijający się sektor „niebieskiej energii”, obejmujący technologie przetwarzania w energię elektryczną energii fal morskich, przypływów i wahań temperatury wody, poprzez połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia w ramach nowego Forum ds. energii mórz i oceanów.

Olbrzymi potencjał

Plan zakłada ograniczenie uzależnienia Europy od paliw kopalnych i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez stworzenie stabilnego źródła energii odnawialnej w regionie. Ten rodzaj energii mógłby być wykorzystywany w połączeniu z innymi rodzajami energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.

Według Komisji Europejskiej oceany i morza na świecie mają wystarczający potencjał energetyczny, aby zaspokoić nasze obecne i przewidywane zapotrzebowanie na energię.

Oczywiście wykorzystanie tego potencjału wiąże się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty i skomplikowane zasady przyznawania licencji.

Liczne korzyści

Forum ds. energii mórz i oceanów stawia sobie za cel sprostanie tym wyzwaniom. Wspieranie sektora niebieskiej energii może się przyczynić nie tylko do stworzenia bezpiecznego źródła energii – będzie również korzystne dla środowiska naturalnego, przyczyni się do tworzenia miejsc pracy (zwłaszcza w regionach nadmorskich) i generowania wzrostu gospodarczego.

Źródło: http://ec.europa.eu/news/energy/140122_pl.htm

Czym jest energia oceanu?

Morza i oceany otaczające Europę są ważnym źródłem energii odnawialnej, w tym zwłaszcza wybrzeże Oceanu Atlantyckiego. Obecnie opracowywane są technologie wykorzystujące energię z oceanu, a w szczególności potencjału fal i pływów morskich oraz różnic w temperaturze wody i stopniu zasolenia.
Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Rozwój tego nowego sektora nie tylko pomógłby nam osiągnąć cele dotyczące stosowania energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale również mógłby być czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy poprzez innowacyjność i tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości.

UE już teraz wspiera opracowywanie nowych technologii za pośrednictwem swojego programu w dziedzinie badań. W swoim komunikacie dotyczącym tzw. niebieskiego wzrostu z września 2012 r. Komisja zapowiedziała, że dokona oceny dalszych opcji i w 2013 r. przedstawi plan działań w tej dziedzinie.facebook