SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


23.01.2014 Małym firmom będzie łatwiej pozyskać niezbędne finansowanie

UE ułatwi firmom pozyskiwanie finansowania niezbędnego do inwestycji. Zmiany przepisów UE dotyczących wsparcia rządowego (tzw. pomocy państwa) stanowią odpowiedź na fakt, że od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. około jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorstw w Europie nie jest w stanie uzyskać funduszy potrzebnych, by móc się rozwijać. Rozwój nowo powstających firm nadal w dużej mierze uzależniony jest od tradycyjnych pożyczek bankowych, których na skutek kryzysu kredytowego banki udzielają mniej chętnie niż kiedyś.

Jak rozwiązać problem braku dostępu do finansowania

Ograniczony dostęp do środków finansowych utrudnia przedsiębiorstwom w fazie rozruchu rozwój i inwestowanie w nowe projekty, a także ma wpływ na zmniejszenie kapitału obrotowego potrzebnego do codziennej działalności firmy.

Ogólnym celem jest ustanowienie przepisów, które będą proste, elastyczne i zapewnią szybszy dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka dla małych firm, które dzięki temu będą mogły wprowadzać na rynek nowe produkty i nowe pomysły.

Unijne przepisy w sprawie pomocy państwa dla przedsiębiorstw – które opracowano przed załamaniem rynku kredytowego w celu zapewnienia przedsiębiorstwom równych szans – ograniczają możliwości wsparcia rządowego dla przedsiębiorstw, które nie są w stanie pozyskać środków finansowych w sektorze prywatnym.

Szybszy rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy

Nowe wytyczne Komisji pozwolą ograniczyć formalności administracyjne, pomogą wyeliminować problem braku dostępu do finansowania oraz umożliwią krajom UE ustanowienie programów, które ułatwią firmom dostęp do różnych form wsparcia finansowego, takich jak udziały kapitałowe i gwarancje.

Komisja spodziewa się, że takie programy krajowe zachęcą inwestorów prywatnych do inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zmiany przepisów są częścią działań UE na rzecz ożywienia wzrostu gospodarczego w trudnych dla wielu przedsiębiorstw czasach i powinny przyczynić się do tworzenia miejsc pracy.

Pomoc w kwocie do 15 mln euro na firmę nie będzie podlegać kontroli ze strony Komisji (dla porównania dziś kwota ta wynosi 1,5 mln euro na firmę). Zmiana ta pozwoli Komisji skupić się na przypadkach mających największy wpływ na konkurencję.

Nowe przepisy, które są wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z rządami państw UE, będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. i są częścią gruntownego przeglądu przepisów UE dotyczących konkurencji.facebook