SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


22.01.2014 UE wzywa do podjęcia działań w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ekstremizmu

Komisja Europejska opublikowała 10-punktowy plan działania, w którym wzywa kraje UE do zintensyfikowania działań mających na celu zwalczanie brutalnego ekstremizmu.

Plan wzywa do zintensyfikowania i lepszej koordynacji działań zapobiegawczych mających na celu zwalczanie radykalizacji postaw potencjalnych terrorystów i zapobieganie coraz poważniejszemu zagrożeniu, jakim jest brutalny ekstremizm polityczny w całej Europie.

Programy wsparcia – „strategie wyjścia”

Jedna z najważniejszych propozycji polega na podjęciu dalszych działań, aby po pierwsze odwieść ludzi od angażowania się w działalność ekstremistyczną lub przekonać ich do odwrócenia się od radykalnych ideologii. W tym celu Komisja wzywa kraje UE do stworzenia programów, które zachęcą ekstremistów do zerwania ze środowiskami radykalnymi i zaprzestania przemocy.

Plan przewiduje również utworzenie unijnego centrum wiedzy o brutalnym ekstremizmie w celu wymiany informacji, wyników badań naukowych oraz najlepszych rozwiązań w zakresie zwalczania ekstremizmu politycznego. Kolejną propozycją jest wykorzystanie internetowych forów dyskusyjnych i mediów społecznych do zwalczania propagandy terrorystycznej i werbowania kandydatów na terrorystów przez internet.

Zwalczanie radykalizmu poza granicami Europy

Zawarte w planie propozycje mają nie tylko zapobiegać przejawom brutalnego ekstremizmu w Europie, lecz również zniechęcać obywateli Europy udających się za granicę do popełniania aktów terrorystycznych, udziału w obozach szkoleniowych dla terrorystów oraz uczestniczenia w walkach w strefach objętych konfliktem. Postawy osób mających takie doświadczenia często ulegają dalszej radykalizacji, przez co osoby te po powrocie do Europy stanowią jeszcze większe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Komisja przeznaczy fundusze na szkolenia personelu bezpośrednio pracującego z grupami ryzyka, np. przedstawicieli służb ścigania i więziennych oraz pracowników socjalnych, które nauczą ich rozpoznawać osoby podatne na poglądy ekstremalne i udzielać im pomocy.

Dziesięć zawartych w planie zaleceń to wynik dwóch lat pracy sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN) założonej przez Komisję w 2011 roku, w której działa 700 ekspertów i osób pracujących bezpośrednio z grupami ryzyka z całej Europy.

Komisja przeznaczyła 20 mln euro na pomoc w realizacji zaleceń w ciągu najbliższych 4 lat.facebook