SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


28.01.2014 UE chce ożywić gospodarkę dzięki odnowie przemysłu

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zmian, które pobudzą rozwój przemysłu w Europie oraz przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i ożywienia wzrostu gospodarczego. Od 2008 roku europejski przemysł odnotowuje spadek.

Komisja Europejska wzywa do wprowadzenia zmian, które ożywią przemysł w Europie, a tym samym przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i zwiększenia wzrostu gospodarczego. Plan obejmuje działania na rzecz modernizacji europejskiego przemysłu poprzez inwestycje w innowacje, nowe technologie, umiejętności oraz ułatwienie dostępu do finansowania. Proces modernizacji mają przyśpieszyć przeznaczone na ten cel unijne fundusze.
Komisja proponuje również stworzenie w Europie klimatu bardziej przyjaznego dla przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przepisów i ułatwienie dostępu do rynków poza UE.

Tworzenie miejsc pracy

Lepsza kondycja europejskiego przemysłu powinna przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i ożywienia gospodarki. Jedna czwarta miejsc pracy w sektorze prywatnym to miejsca pracy w przemyśle. Generuje on również ponad 80 proc. europejskiego eksportu. Jednak od kiedy w 2008 roku nastał kryzys gospodarczy, przemysł podupada, a liczba utraconych miejsc pracy osiągnęła dotychczas 3,5 mln. Unia jest zdania, że odwrócenie tej tendencji ma pierwszorzędne znaczenie dla ożywienia gospodarczego.
Priorytetami będą skierowanie inwestycji do najważniejszych sektorów, które mogą odnotowywać wzrost, takich jak pojazdy ekologiczne lub „inteligentne” sieci elektroenergetyczne, łatwiejszy dostęp do finansowania oraz usprawnienie jednolitego rynku w celu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju małych firm, na przykład dzięki ochronie praw własności intelektualnej.

Kolejne etapy

Komisja zwraca się do rządów państw UE o przyjęcie przedstawionych przez nią wniosków na kolejnym szczycie. Celem Komisji jest to, by udział przemysłu w PKB, który aktualnie wynosi 16 proc., osiągnął do 2020 roku 20 proc.facebook