SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


29.01.2014 UE wzywa do przyspieszenia reformy ochrony danych

UE wzywa do reform mających unowocześnić przepisy dotyczące ochrony danych z 1995 r., ulepszyć ochronę prywatności online i wspierać firmy. Reforma ma polegać na wprowadzeniu jednolitego zestawu przepisów obowiązujących w całej UE. Mają one uprościć i ujednolicić przepisy z 1995 r., które w różny sposób wdrożono we poszczególnych krajach UE.

Każdy z nas będzie miał łatwiejszy dostęp do swoich danych. Dzięki tzw. prawu do bycia zapomnianym będzie można usunąć informacje na swój temat, jeżeli nie będzie istnieć uzasadniona podstawa do ich przechowywania. Krajowe organy nadzorujące ochronę danych otrzymają uprawnienia do nakładania kar na przedsiębiorstwa naruszające przepisy, a dane osobowe gromadzone do celów egzekwowania prawa będą lepiej chronione.

Jak rozwiać obawy Europejczyków

90 proc. Europejczyków zgłasza obawy co do gromadzenia ich danych przez aplikacje mobilne bez ich zgody. 70 proc. ma wątpliwości co do sposobów, w jakie przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać informacje na ich temat. Lepsza ochrona danych ma pomóc odzyskać zaufanie opinii publicznej.

Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów w styczniu 2012 r. Aby mogły one zacząć obowiązywać, muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE. Przewiduje się, że ma to nastąpić do końca roku.

Unia stara się również przywrócić zaufanie związane z przepływem danych między UE i USA.

Prawo do ochrony danych

Dane osobowe to wszelkie informacje na temat danej osoby, począwszy od adresu, a skończywszy na danych medycznych czy postach zamieszczanych na portalach społecznościowych. Zgodnie z Kartą praw podstawowych każdy obywatel UE ma prawo do ochrony danych osobowych.

Korzyści dla firm

Proponowane przepisy mają zmniejszyć koszty administracyjne, jakie ponoszą przedsiębiorstwa. Oszczędności szacuje się na 2,3 mld euro rocznie.

Wszystkie firmy będą miały równe szanse, ponieważ te same przepisy w zakresie ochrony danych będą miały zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw działających w UE, nawet jeśli ich siedziba znajduje się poza UE.

Aby zmniejszyć obciążenia finansowe, przewiduje się pewne wyjątki dla małych firm.

Dzień Ochrony Danych Osobowych – Weź udział w debacie

28 stycznia z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych w godz. od 12 do 13 na Twitterze odbędzie się internetowy czat, podczas którego eksperci będą udzielać odpowiedzi na pytania na temat ochrony danych. Do debaty można przyłączyć się, używając hashtagów #EUdataP i #EUchat.facebook