SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


06.02.2014 UE zamierza usprawnić programy szkolne na rzecz zdrowego odżywiania

UE proponuje usprawnienie programów na rzecz zdrowego odżywiania realizowanych w szkołach w celu przeciwdziałania złym nawykom żywieniowym wśród dzieci. Nowy program połączy dwa istniejące programy – program „Owoce w szkole” i program „Mleko w szkole” – w ramach których finansuje się dystrybucję owoców i mleka w szkołach oraz prowadzi działania edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania. Co roku z programów tych korzysta 30 mln dzieci w całej UE.

Nowy program będzie funkcjonować pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo — czuj się dobrze”. Położy większy nacisk na działania edukacyjne służące pogłębieniu wiedzy dzieci na temat zdrowych nawyków żywieniowych, produkcji żywności, a także kwestii odpadów żywnościowych. W ramach programu będą realizowane na przykład wizyty w gospodarstwach.

Niewłaściwy sposób odżywiania

W większości krajów obserwujemy spadek spożycia owoców, warzyw i mleka wśród dzieci, a spożywane produkty są coraz bardziej przetworzone.
Według Światowej Organizacji Zdrowia otyłość wśród dzieci w Europie rośnie. W 2008 r. szacowano, że jedna czwarta dzieci w wieku od 6 do 9 lat cierpi na nadwagę lub otyłość; w 2010 r. odsetek ten wzrósł do jednej trzeciej.

Dlatego nowy program będzie dążył do:

skuteczniejszego przeciwdziałania złym nawykom żywieniowym
wzmocnienia działań edukacyjnych w ramach programów na rzecz zdrowego odżywiania
zwalczania otyłości.

Lepsza organizacja

Obecnie wszystkie kraje UE uczestniczą w programie „Mleko w szkole”, a większość z nich bierze udział także w programie „Owoce w szkole” (oprócz Wielkiej Brytanii, Finlandii i Szwecji). Uczestnictwo w nowym programie pomocy nadal będzie miało charakter dobrowolny, a każdy kraj będzie mógł zadecydować, jaką żywność chce dystrybuować.
Nowy program pomocy dysponować będzie budżetem w wysokości 230 mln euro, co stanowi wzrost w porównaniu z tegorocznym budżetem wynoszącym 197 mln euro, lecz nie przekracza budżetu programów na rzecz dystrybucji owoców i mleka ustalonego do 2020 r. Dzięki połączeniu programów mają zmniejszyć się obciążenia administracyjne i organizacyjne dla szkół i organów krajowych, a dystrybucja ma być bardziej opłacalna.facebook