SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


07.02.2014 UE: zaostrzmy walkę z korupcją

Korupcja pozostaje problemem całej Europy, należy czynić więcej, aby jej zapobiegać. Takie są najważniejsze wnioski unijnego sprawozdania opublikowanego w tym tygodniu.

Korupcja to nadużycie władzy w celu odniesienia prywatnej korzyści. Pojęcie to obejmuje szereg zjawisk: od korupcji politycznej po przekupywanie urzędników państwowych lub układy korupcyjne między prywatnymi przedsiębiorstwami. Z korupcja mamy do czynienia we wszystkich państwach europejskich. Autorzy sprawozdania ostrzegają, że powoduje ona straty sięgające około 120 mld euro rocznie. Działalność korupcyjna podważa również zaufanie obywateli do demokratycznych instytucji i osłabia wiarygodność przywódców politycznych.

Powszechne obawy

Trzy czwarte Europejczyków uważa, że korupcja jest powszechnym zjawiskiem w ich kraju, natomiast ponad połowa twierdzi, że korupcja jest nierozerwalnie związana ze światem polityki.

Co dwunasty obywatel Europy doświadczył lub był świadkiem korupcyjnego zachowania w roku ubiegłym. 4 proc. przyznaje, że oczekiwano od nich przyjęcia lub wręczenia łapówki. Obywatele mogą zetknąć się z korupcją najczęściej, korzystając z usług służby zdrowia, prowadząc interesy z przedsiębiorstwami prywatnymi lub w relacjach z policją i służbą celną.

Walka z korupcją

W ostatnich latach w krajach europejskich wdrożono szereg środków umożliwiających walkę z korupcją. Obejmują one mechanizmy kontroli konfliktów interesów, ustanawianie zasad etycznego postępowania i poprawę przejrzystości. Środki te znacznie różnią się w poszczególnych krajach UE, a wyniki ich stosowania pozostają niejednolite, ponieważ nie są one zawsze skutecznie egzekwowane.

Należy uczynić więcej w celu zapobiegania korupcji oraz karania zachowań korupcyjnych. Propozycje działań obejmą poprawę skuteczności sądów zajmujących się sprawami o korupcję, zagwarantowanie ochrony osób zgłaszających przypadki korupcji oraz zwiększenie przejrzystości decyzji dotyczących wydatków publicznych (jest to obszar szczególnie zagrożony korupcją, zwłaszcza na poziomie lokalnym).

UE zamierza również opracować program dla krajów europejskich, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów, umożliwiający dzielenie się doświadczeniem, określanie najbardziej skutecznych zasad i ułatwiający organizowanie szkoleń.

Monitorowanie korupcji

Celem sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, będącego częścią zestawu środków przyjętych przez Komisję w 2011 r., jest wspieranie wszelkich działań służących zwalczaniu korupcji w Europie, wzmacnianie zaangażowania politycznego oraz określanie sposobów, dzięki którym UE może pomóc w wyeliminowaniu tego procederu.

Komisja w dalszym ciągu będzie monitorować zjawisko korupcji w Europie oraz działania mające na celu przeciwdziałanie mu. Swoje ustalenia będzie publikować co dwa lata.facebook