SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


18.02.2014 Europejski sektor aplikacji mobilnych na ścieżce wzrostu

Unijne badania wskazują na to, że w 2018 r. gospodarce Unii może przybyć 5 mln miejsc pracy i o 63 mld euro. Na unijnym rynku aplikacji – programów przeznaczonych dla urządzeń przenośnych – zatrudnionych jest już 1 mln programistów i 800 tys. osób zajmujących się marketingiem i funkcjami pomocniczymi. Jak wynika z wydanego niedawno sprawozdania , liczba ta może do 2018 r. wzrosnąć do prawie 5 mln osób.

Unijny sektor aplikacji przynosi obecnie 17,5 mld euro rocznie. Dzięki zwiększeniu sprzedaży, intensyfikacji reklamy i rozszerzeniu zakresu zadań zleconych roczne przychody mogłyby wzrosnąć do 63 mld euro w ciągu najbliższych 5 lat.

Przezwyciężenie braku wykwalifikowanych pracowników

UE jest światowym liderem w zakresie gier do urządzeń przenośnych. Mimo to Unia cały czas pozostaje w tyle za USA, jeśli chodzi o szkolenie programistów i ich pensje.

Aby zaradzić temu problemowi, UE współpracuje na zasadach partnerskich z przedsiębiorstwami i innymi organizacjami w ramach „Wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym” . Celem tej inicjatywy jest, by więcej osób – zwłaszcza osób młodych – posiadło odpowiednie umiejętności cyfrowe. Dzięki temu można by było obsadzić rosnącą liczbę wolnych etatów w unijnym sektorze IT.

Ponadto UE uruchomiła europejski portal otwartych zasobów edukacyjnych „Open Education Europa”, dzięki któremu studenci, profesjonaliści i instytucje oświatowe mogą dzielić się otwartymi, wolnodostępnymi zasobami edukacyjnymi.

Kłopoty techniczne

Jeśli UE ma osiągnąć swój potencjał w sektorze aplikacji, trzeba usunąć pewne słabe punkty. Do punktów tych należą: słaba łączność bezprzewodowa, problemy z łącznością transgraniczną i ograniczenia w usługach sieciowych w niektórych państwach członkowskich.

Problemem dla programistów w UE jest również brak usług 4G i interoperacyjności między amerykańskimi platformami takimi jak Android, iOS i Facebook. Faktyczna zależność od takich platform zmniejsza również zyski.

Pomoc dla unijnych przedsiębiorstw

W UE jest ponad 500 mln konsumentów – tak więc istnieje ogromny potencjał dla przedsiębiorstw i programistów. Aby ułatwić osobom z pomysłami dostęp do rynku, UE pracuje nad uproszczeniem przepisów unijnych w zakresie praw autorskich i udzielania licencji.

Aby wspierać technologie informacyjno-komunikacyjne i przedsiębiorczość online w Europie, UE uruchomiła inicjatywę „Startup Europe”, która umożliwia początkującym przedsiębiorcom współpracę z liderami rynku polegającą na wymianie pomysłów i rozwijaniu nowych produktów i usług.

Dalsze działania

Parlament Europejski dyskutuje obecnie nad inicjatywą „Łączność na całym kontynencie” . Inicjatywa ta obejmuje usprawnienie usług 4G i usług w zakresie dostępu szerokopasmowego, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla przyszłości unijnego sektora aplikacji.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK