SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


28.02.2014 Dzień Równości Wynagrodzeń – kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni

Już po raz drugi Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń obchodzimy w ostatnim dniu lutego. Wybór tej daty ma podkreślić, że w związku z różnicami w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn przez pierwsze dwa miesiące każdego roku kobiety pracują de facto za darmo.

Średnia różnica płac kobiet i mężczyzn w ostatnich latach minimalnie się zmniejszyła i w tej chwili w Europie plasuje się na poziomie około 16 proc.

Nieznaczna tendencja spadkowa

Od czasu zainicjowania Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń w 2011 roku średnia różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w niewielkim stopniu się obniżyła – z 17,5 proc. do 16,4 proc.

W 2011 roku dzień ten był obchodzony 5 marca – chodziło o podkreślenie faktu, że w 2010 roku kobiety pracowały „za darmo” przez pierwszych 65 dni w roku. Kolejne edycje odbyły się 2 marca 2012 roku i 28 lutego 2013 roku.

Niewielka poprawa wskaźników odnotowana w ciągu ostatnich czterech lat wynika jednak nie tyle ze wzrostu płac kobiet, ile ze skutków kryzysu odczuwalnych w niektórych zdominowanych przez mężczyzn sektorach, takich jak budowlany czy maszynowy.

Wyeliminować przyczyny różnic

Inne czynniki, które stoją na przeszkodzie polepszeniu warunków pracy i płacy kobiet, to brak przejrzystości systemów wynagrodzeń i brak jasności co do definicji prawnej pracy o jednakowej wartości.

Z niedawno opublikowanego sprawozdania dotyczącego wdrażania unijnych przepisów w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn [82 KB] wynika, że pracownicy często nie dysponują informacjami, które są im potrzebne, by domagać się równego wynagrodzenia. Chodzi tu między innymi o dostęp do informacji na temat poziomu wynagrodzeń różnych grup pracowników.

Większa przejrzystość w tej dziedzinie umożliwiłaby dyskryminowanym pracownikom porównanie swojego poziomu płac z poziomem płac pracowników płci przeciwnej.

Komisja pracuje obecnie nad nową inicjatywą, której celem jest realizacja jednej z podstawowych zasad UE, czyli takiej samej płacy za taką samą pracę.facebook