SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


04-03-2014 Ukraina: jak znaleźć wyjście z kryzysowej sytuacji?

Co należy zrobić, by rozwiązać kryzys na Ukrainie? Polityczni liderzy Europy prowadzą intensywne rozmowy, by wypracować jak najlepsze dyplomatyczne rozwiązanie, niedopuszczające do eskalacji konfliktu między Ukrainą a Rosją. O reakcji Europy rozmawialiśmy z deputowanymi: Knutem Fleckensteinem (S&D) – szefem delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE – Rosja oraz Pawłem Kowalem (ECR) – przewodniczącym delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina.


Jak powinna zareagować Unia Europejska w tej sytuacji? Jak wpłynąć na Rosję?


Knut Fleckenstein

Przede wszystkim musimy naciskać na Rosję, by natychmiast wycofała oddziały wojskowe z terytorium Ukrainy. To ewidentne złamanie zobowiązań i zapisów prawa międzynarodowego. Po drugie, musimy być gotowi nieść pomoc tymczasowemu rządowi w Kijowie, w wypracowaniu rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim obywatelom, w każdej części kraju, także rosyjskojęzycznym Ukraińcom.

Paweł Kowal

Najważniejszą sprawą jest stać na gruncie prawa międzynarodowego i podstawowych faktów: Krym jest częścią Ukrainy i nikt tego dotychczas nie kwestionował. Wojska rosyjskie naruszają zobowiązania międzynarodowe, oraz dwustronne - między Rosją i Ukrainą.

Potrzebne jest skoordynowane i szybkie działanie Unii Europejskiej oraz społeczności międzynarodowej. Państwa członkowskie, instytucje unijne, NATO, USA i inne kraje, o wysokim stopniu naszego zaufania dyplomatycznego, muszą przekazywać ten sam sygnał. To wszystko powinno być skoncentrowane w ciągu jednego, dwóch dni, by jasno pokazać, że nie ma zgody dla prowadzenia polityki faktów dokonanych na Krymie. Jeśli nie zrobimy tego dziś lub jutro, prześpimy naszą szansę.

Co może powstrzymać Putina przed rozwinięciem sytuacji na Krymie? Czy sankcje są wystarczającym środkiem, czy należy pomyśleć o wykluczeniu Rosji z organizacji międzynarodowych? Co powinna zrobić Ukraina?

Knut Fleckenstein

Nie koncentrowałbym się w tym momencie na sankcjach, a raczej na dyplomacji i możliwościach prowadzenia dialogu. Tego samego oczekujemy od strony rosyjskiej. Jedna rzecz, która nie podlega żadnej dyskusji, to obecność obcych wojsk na terytorium Ukrainy. Rosyjskie oddziały muszą opuścić Krym.

To także odpowiedni moment dla rządu w Kijowie, by pokazać, że jest przygotowany do dalekoidących reform konstytucyjnych, które znajdą uznanie większości. Nowa polityka rządu musi być powszechna i uwzględniać interesy wszystkich Ukraińców - zarówno tych mieszkających na wschodzie, jak i zachodzie kraju. Nie ma rozwiązania, dzięki któremu ktoś powie "zwycięzca bierze wszystko". Jest tylko jedno - uwzględniające wolę i interesy ludności całego kraju.

Paweł Kowal

Pierwszym krokiem powinien być silny opór dyplomatyczny, połączony z wykluczaniem z organizacji międzynarodowych czy zawieszaniem działalności takich instytucji jak rada NATO-Rosja. Drugim - sankcje ukierunkowane na polityków, którzy popierają agresję Rosji na suwerenne państwo.

Ukraina powinna odwoływać się do prawa międzynarodowego i stwierdzać fakty, dotyczące przeprowadzanej na jej terenach okupacji, bo z tym właśnie mamy do czynienia. Jeśli będzie milczeć, obecne władze mogą wkrótce zostać posądzone o bezczynność.

PE


ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK