SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


07-03-2014 Rośnie innowacyjność UE, ale różnice regionalne w tym zakresie pozostają – wynika ze sprawozdania

Europa nadrabia zapóźnienie innowacyjne w porównaniu z USA i Japonią, trzeba jednak wyrównać znaczne różnice między poszczególnymi krajami – tak wynika z unijnego sprawozdania.

Roczna „Tablica wyników Unii w zakresie badań i innowacji” mierzy postępy innowacyjne krajów UE w oparciu o 25 kryteriów, obejmujących m.in.:

warunki podstawowe umożliwiające innowacje, w tym
zaplecze finansowe
edukacja
publikacje naukowe
wysiłki przedsiębiorstw w zakresie innowacji, w tym
poziom inwestycji
zgłoszenia patentowe
stopień korzyści dla gospodarki wynikających z innowacji.

Tegoroczne sprawozdanie pokazuje, że Europa dogania USA i Japonię i nadal wyprzedza Australię, Kanadę oraz główne gospodarki wschodzące. Nadal jednak utrzymują się duże różnice w poziomie innowacji między państwami członkowskimi, a także na szczeblu regionalnym. Ogólnie ujmując, wskaźniki innowacyjności uległy poprawie wynikającej ze wzrostu w liczby wniosków o wspólnotowe znaki towarowe (oferujące ochronę w całej UE) i liczby doktorantów zagranicznych w UE. Ta pozytywna tendencja została jednak zahamowana spadkiem poziomu inwestycji kapitału wysokiego ryzyka.

Różnice w całej Europie

W UE w badania i innowacje najwięcej inwestują Szwecja, Dania, Niemcy i Finlandia – i nadal zajmują czołowe miejsca w rankingu. Kraje te osiągają dobre wyniki pod kątem wszystkich kryteriów.

Portugalia, Estonia i Łotwa odnotowały największą poprawę w ostatnich dwóch latach. Łotwę, a także Bułgarię i Rumunię określono jako kraje osiągające „dobre wyniki” poniżej średniej unijnej.

Sprawozdanie ma na celu pomóc krajom UE w określeniu swoich mocnych i słabych stron i skupieniu się na obszarach, które wymagają największych wysiłków.

Nierówności regionalne

Kilka krajów osiągnęło spójne poziomy wyników we wszystkich częściach swojego terytorium. Faktycznie w ostatnich dwóch latach pogłębiły się różnice między regionami.

Niemniej jednak w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczonych zostanie ponad 100 mld euro na rozwój badań i innowacji w regionach.

Innowacje siłą napędową gospodarki

Innowacje są niezbędne, aby Europa mogła stać się bardziej konkurencyjna i zwiększyć swój wzrost gospodarczy.

Dlatego też UE chce do 2020 r. zwiększyć inwestycje w innowacje do poziomu 3 proc. PKB.

To z kolei przyczyni się do zwiększenia udziału sektora produkcyjnego w PKB do poziomu docelowego wynoszącego 20 proc.facebook