SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08-03-2014 Europejskie odrabianie lekcji z matematyki: jak ratować zadłużone kraje?

PE rozpoczął śledztwo ws. działań Trojki pod koniec zeszłego roku. Podczas najbliższej sesji plenarnej przegłosowane zostaną dwie rezolucje, dotyczące wpływu działań międzynarodowych kredytobiorców na gospodarkę i społeczeństwo zadłużonych krajów. Ich autorzy: Othmar Karas (EPP) i Liêm Hoang-Ngoc (S&D) z komisji ECON oraz Alejandro Cercas (S&D) z komisji EMPL, opowiedzieli nam o lekcjach, jakie musi odrobić UE, by w najskuteczniejszy sposób radzić sobie z podobnymi problemami w przyszłości.

Bailout europejskich krajów nadzorowany jest przez grupę międzynarodowych kredytodawców – Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy - tzw. Trojkę. Rezolucja przygotowana przez komisję ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) skupia się na jej metodach i wynikach. Dokument opracowany przez Alejandro Cercasa z komisji zatrudnienia (EMPL) dotyczy społecznych aspektów podejmowanych przez kredytodawców decyzji.

Nowe narzędzie


Według Othmara Karasa, ważne jest, by Trojka planowo zakończyła trwające programy ratunkowe. "Musimy jednak zadbać o jasne i wiążące zasady dotyczące demokratycznej kontroli jej działań. Pracujemy na bazie narzędzia zarządzania kryzysem, opartego na metodzie wspólnotowej. Wezwałem do stworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, który połączy środki z Europejskiego Mechanizmu Stabilności z ekspertyzami Komisji, zwłaszcza DG ECFIN” – tłumaczył Karas.

Deputowany dodał, że Europa potrzebuje narzędzi w przypadku wystąpienia zagrożenia bankructwa państw członkowskich. "Przydatne byłyby również środki zabezpieczające w pełni przed takim scenariuszem. Chcę opracowania prawa prewencyjnego” – precyzował.

Respekt dla wartości UE


Drugi sprawozdawca z komisji ECON, LiêmHoang-Ngoc podkreśla, że jeśli potrzebny będzie kolejny plan ratunkowy, mechanizm, który być może zastąpi Trojkę, musi respektować podstawowe prawa i wartości UE. "Wszelkie opcje będą musiały zostać przedyskutowane i uzgodnione przez demokratycznie wybranych przedstawicieli obywateli w państwach członkowskich oraz na szczeblu unijnym. Dlatego wzywamy zarówno Parlament Europejski, jak i izby narodowe, do zaangażowania się w prace nad ramami, zatwierdzeniem oraz monitorowaniem programów. Zaproponowane rozwiązanie musi być skuteczne oraz sprawiedliwe” – mówił Hoang-Ngoc.

Jego zdaniem, UE nie tylko powinna uspokoić rynki i zredukować dług publiczny, ale też "inwestować w długotrwałe projekty na rzecz tworzenia miejsc pracy, oraz bezpiecznego dla środowiska, wzrostu gospodarczego”.

Musimy wspierać zatrudnienie


"Programy dostosowania gospodarczego nie mogą naruszać układów zbiorowych, podpisanych przez partnerów społecznych, powodować cięć pensji minimalnych i świadczeń socjalnych, przez które obywatele żyją na granicy ubóstwa, bez funduszy na opiekę zdrowotną, leki czy dach nad głową" – podkreślał Alejandro Cercas – autor rezolucji o społecznych i rynkowych aspektach decyzji Trojki. "Polityka gospodarcza musi wspierać zatrudnienie” – dodał.

Poseł Cercas poprosił obywateli o pomoc w pracach nad raportem. Ich opinie, zebrane w grupie dyskusyjnej na LinkedIn zostały uwzględnione w finałowej wersji dokumentu.



ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK