SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


08-03-2014 “Każdego dnia umiera siedem pobitych kobiet”

Przemoc dotyka niemal połowę kobiet zamieszkujących Europę. Wstrząsające dane ukazują nie tylko liczbę osób, których życie staje się piekłem, ale także konsekwencje gospodarcze dla Europy, szacowane na około 228 miliardów euro rocznie. Przed Międzynarodowym Dniem Kobiet, PE wzywa do stworzenia wspólnej strategii walki z przemocą. O szczegółach rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Antonyia Parvanova (Liberałowie, ALDE).


Ludzie często myślą, że przemoc wobec kobiet nie zdarza się w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Jaka jest prawdziwa skala zjawiska w Europie?


Opracowano kilka badań, które wykazały, że Europa ma bardzo poważny problem z przemocą na tle płciowym. Najnowsze dane z Agencji Praw Podstawowych UE pokazują, że 20-25 proc. kobiet mieszkających w Europie pada ofiarą przemocy fizycznej, 10 proc. seksualnej, każdego dnia umiera siedem pobitych kobiet, a ponad połowa, przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy.

Przemoc wobec kobiet ma wpływ nie tylko na życie prywatne i rodzinne. Jakie są pozostałe konsekwencje?


To przeszkoda na drodze do pełnego udziału w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym, mająca ogromny wpływ również na finanse w Europie! Koszt zjawiska określany jest na około 228 miliardów euro rocznie.

Brakuje wspólnej europejskiej strategii w tej kwestii. Co zrobić, by to zmienić?


Czekaliśmy na strategię oraz wezwanie Komisji Europejskiej do ratyfikowania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Istambulska – red.) przez państwa członkowskie, ale do tego nie doszło.

Dlatego wzywamy Komisję do stworzenia europejskiej strategii oraz planu legislacyjnego dotyczącego prewencji oraz gromadzenia danych o skali problemu. To wszystko, co możemy zrobić. Chcemy także, by rok 2016 został ogłoszony Europejskim Rokiem na rzecz Zakończenia Przemocy Wobec Kobiet.
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK