SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


10-03-2014 Jak wyeliminować pranie pieniędzy w UE? PE głosuje

Jak wyeliminować pranie pieniędzy w UE? PE głosuje

TRANSMISJA NA ŻYWO 11.03.2014

Dealerzy narkotykowi, naciągacze, fałszerze i inni kryminaliści - wszyscy muszą w pewnym momencie wyprać pieniądze, zdobyte na nielegalnym procederze. Według ONZ, odpowiadają one 2,7 proc. globalnego PKB (1600 miliardów dolarów w 2009 r.). Nowe technologie zbyt ułatwiają życie gangsterom i dlatego 11 marca Parlament podda pod dyskusję i głosowanie nowe zasady, dotyczące m.in. prezentowania dokładnych danych biznesowych, także w sektorze gier hazardowych.


Pranie pieniędzy to działanie mające na celu zatajenie pochodzenia, zdobytych w nielegalny sposób, środków finansowych. Sposobów na wypranie pieniędzy jest niemało, ale standardowa procedura składa się z trzech etapów:

1. Umiejscowienie
Wpłata brudnych pieniędzy na konto. Przykłady: podział środków na małe, łatwiejsze w transporcie kwoty, wykorzystanie czeków lub sztab złota.

2. Maskowanie
Zamaskowanie rzeczywistego źródła pochodzenia pieniędzy. Przykłady: wielokrotne transfery bankowe między firmami, osobami prywatnymi itd.

3. Integracja
Stworzenie “legalnego” świadectwa pochodzenia funduszy, które wyprane, mogą swobodnie wejść do obrotu. Przykłady: fikcyjne kontrakty, faktury, pożyczki, sfabrykowane wygrane w kasynie itp.

Źródło: OECD

Najczęściej wykorzystywane techniki:

  • fikcyjne faktury: wystawione na nieistniejące dobra lub usługi, lub na zaniżoną niż deklarowana, kwotę. To pozwala firmie wyjaśnić pochodzenie funduszy zgromadzonych na koncie.
  • firmy fasadowe: służą głównie “wstępnemu” wypraniu pieniędzy. Depozyty bankowe dokonywane są w imieniu firm-wydmuszek (istniejących tylko na papierze) lub fasadowe biznesy (zwane „front companies”), pośrednio lub bezpośrednio powiązane z organizacją przestępczą

Nowe zasady zapewnią większą transparentność i nadzór transakcji, utrudniając tworzenie fałszywych firm i przelewanie środków z konta na konto.

Przestępczość zorganizowana: europejski problem – wspólna, europejska walka

3600 – to liczba organizacji przestępczych działających dziś na terytorium Unii Europejskiej. Dzięki globalizacji ich proceder nie zna już pojęcia granic. O tym, jak walczyć z mafią, mówi dokument opracowany przez specjalną komisję Parlamentu Europejskiego. Europejski problem wymaga prawdziwie europejskich rozwiązań. Jakich?


17 września 2013 - po osiemnastu miesiącach prac i konsultacjach z ponad 150 ekspertami, komisja przyjęła rezolucję Salvatore Iacolino (Europejska Partia Ludowa, EPP). Dokument zawiera rekomendacje dotyczące sposobów walki z przestępczością zorganizowaną na poziomie międzynarodowym, europejskim i narodowym. 23 października Parlament Europejski przegłosował nielegislacyjną rezolucję, zawierającą plan działania na lata 2014-2019, oparty na propozycjach komisji CRIM.

Deputowani chcą wprowadzić jednolity sposób działania, wspólne dla wszystkich państw członkowskich definicje przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy, poprawić współpracę sądownictwa i policji między państwami oraz stworzyć urząd Europejskiego Oskarżyciela Publicznego, dzięki czemu narodowe śledztwa będą lepiej koordynowane.

Aby utrudnić mafiom czerpanie zysków z nielegalnego procederu, planowane jest także zniesienie tajemnicy bankowej oraz wyeliminowanie unijnych rajów podatkowych.

Walka z przestępczością zorganizowaną, korupcją oraz praniem pieniędzy

Środki do walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją oraz praniem pieniędzy zostały przedstawione w planie działań UE na lata 2014-2019, zarekomendowanym przez Parlament, w środę. Odbieranie zasobów finansowych zorganizowanym grupom przestępczym oraz likwidowanie źródeł ich dochodów są na szczycie listy. Uważa się, że prawie 4 000 międzynarodowych organizacji przestępczych działało na terenie UE w 2013 roku.


"Koszty działania mafii trudno dokładnie obliczyć, zakłada się jednak, że jest to od 4 do 5 punktów procentowych PKB, w samej tylko UE", powiedział Salvatore Iacolino (EPP, IT), odpowiedzialny za przygotowanie ostatecznej propozycji, zaakceptowanej 526 głosami, z 25 glosami przeciw, przy 87 wstrzymujących się od głosu. Ta rezolucja jest "listą konkretnych działań, które powinny być wprowadzone podczas następnej kadencji. Jest to wspólne wyzwanie rzucone grupom przestępczym", dodał.

Według danych Europolu, z 3 600 międzynarodowych grup przestępczych działających w UE, 70% ma członków w rożnych krajach.

Ochrona finansów Unii


Posłowie chcą, aby osoby skazane za zorganizowaną działalność przestępczą, korupcję lub pranie pieniędzy były wykluczone z jakichkolwiek przetargów z udziałem publicznych pieniędzy, na terenie UE, a także, aby nie mogły startować do wyborów na żadne stanowisko publiczne ani pozostawać na nim

Posłowie ponownie wzywają do utworzenia Prokuratury Europejskiej, w celu koordynowania działalności śledczej na poziomie narodowym oraz zwalczania przestępczości godzącej w interesy finansowe UE. Prokuratura powinna posiadać wystarczające zasoby ludzkie i finansowe, podkreślają posłowie.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) oblicza, że wpływy z nielegalnej działalności wynoszą 3, 6% globalnego PKB, podczas gdy według Komisji Europejskiej koszt korupcji, tylko w UE, wynosi ok. 120 mld euro rocznie, czyli 1, 1% PKB Unii.

Zniszczyć przestępcze zasoby finansowe


Aby ochraniać interesy finansowe UE, należy likwidować zasoby finansowe pochodzące ze zorganizowanej działalności przestępczej, uważają posłowie, którzy są za zlikwidowaniem tajemnicy bankowej oraz zlikwidowaniem rajów podatkowych w UE. Po zajęciu, majątek przestępczy powinien zostać wykorzystany na cele społeczne.

Zlikwidować przemyt ludzi


Posłowie chcą zaostrzenia sankcji za przemyt ludzi oraz lepszej ochrony dla ofiar takiej działalności, w celu zlikwidowania przemytu oraz pracy przymusowej. Walka przeciwko pracy przymusowej, powinna skupić się na obszarach, w których stwierdzono wyzysk taniej siły roboczej.

Przemyt ludzi wygenerował dla grup przestępczych dochody szacowane na 25 miliardów euro rocznie i dotyka on wszystkie kraje Unii. Całkowitą liczbę pracowników przymusowych w UE szacuje się na 880 000 tysięcy, z czego 270 000 to ofiary wykorzystywania seksualnego.

Przestępstwa typu mafijnego


Parlament uważa, że konieczne jest ustalenie jednolitej definicji przestępczości zorganizowanej, w której powinna zawierać się działalność typu mafijnego.

Ustawianie meczów i kupowanie głosow


Posłowie chcą, aby nielegalne zakłady oraz manipulacje w sporcie uznane zostały za działalność przestępczą, podlegającą odpowiedniej karze.

Podobnie powinno stać się z kupowaniem głosów, nawet jeśli korzyści z tego typu działalności są niematerialne.facebook