SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


20-03-2014 Creative Europe

KREATYWNA EUROPA to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten, przewidziany do realizacji w latach 2014-2020, będzie zawierał trzy komponenty: Media, Kultura i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym (od 2016).

Kreatywna Europa opiera się na sukcesie programów Kultura i Media oraz doświadczeniach wyniesionych z ich realizacji. Oznacza większe wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR w okresie najbliższych siedmiu lat program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, umożliwiając dofinansowanie działalności przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych który zostanie uruchomiony w ramach programu w 2016 roku pozwoli zaś małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe na finansowanie działalności.

Komponent KULTURA programu Kreatywna Europa:

Skierowany jest do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

Obszary grantowe w ramach komponentu KULTURA:

• Projekty współpracy europejskiej
• Sieci współpracy kulturalnej
• Europejskie platformy kulturalne
• Tłumaczenia literackie

Komponent MEDIA programu Kreatywna Europa:

Skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

Obszary grantowe w ramach komponentu MEDIA:

• Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej
• Development (projekty pojedyncze, pakiety projektów, gry)
• TV Broadcasting
• Fundusze koprodukcyjne
• Dostęp do rynku
• Wsparcie dla dystrybutorów i agentów sprzedaży
• Festiwale
• Budowanie widowni
• Sieci kin

Kontakt z Biurem programu Kreatywna Europa
oraz więcej informacji na temat poszczególnych obszarów dofinansowania,
aktualne wezwania do składania wniosków i przewodniki
na stronie Programu: www.kreatywna-europa.eu
facebook