SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


21-03-2014 10 lat Polski w Unii Europejskiej

Ogólnopolska konferencji naukowej
pt. Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy.
10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE


1 maja 2014 r. minie dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE). Dekada członkostwa w tym ugrupowaniu integracyjnym przyspieszyła zmiany cywilizacyjne zapoczątkowane procesem transformacji systemowej w latach 90-tych ubiegłego wieku. Z ogólnego bilansu wynika, że członkostwo w UE przyniosło korzyści polskiemu społeczeństwu i gospodarce. Jednocześnie stworzyło ono wyzwania w kontekście miejsca i roli, jaką Polska odgrywa lub powinna odgrywać w Unii Europejskiej, złożonej z 28 krajów i - mimo kryzysu ekonomicznego, zwłaszcza w strefie euro – wciąż atrakcyjnej dla kandydujących państw europejskich.

Mam w związku z tym przyjemność poinformować Państwa o rocznym projekcie zainicjowanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) i innymi uczelniami z kraju. Honorowego patronatu temu przedsięwzięciu udzielili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy uczelni będących organizatorami seminariów oraz PKE. Projekt obejmuje cykl jedenastu seminariów organizowanych przez ośrodki akademickie, które mają znaczące osiągnięcia w badaniach nad integracją europejską. Seminaria dotyczyć będą wybranych problemów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Będą to zarówno zagadnienia społeczno-gospodarcze, jak i polityczno-ustrojowe. Chcemy zaprosić do prezentacji i debaty nad powyższymi kwestiami naukowców, a także polityków i praktyków z różnych dziedzin. Nasze seminaria mają charakter otwarty dla wszystkich, których interesuje problematyka integracji europejskiej, a zwłaszcza jej wpływ na życie społeczno-gospodarcze w Polsce.

W załączeniu prezentujemy wstępny harmonogram seminariów na 2014 r. z uwzględnieniem ich tematyki i organizatora. Informację o cyklu seminariów będziemy aktualizować na stronie: www.10seminariow-ie.uw.edu.pl

Jednocześnie przesyłamy Państwu zaproszenie i program trzeciego z planowanych seminariów. Odbędzie się ono na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Collegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie w dniu 31 marca 2014 r.

Jesteśmy przekonani, że organizacja seminariów w 2014 r. - roku upływającej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej - stanowi impuls do przeprowadzenia wieloaspektowego podsumowania. Jest to także okazja do uwypuklenia rangi tej problematyki, zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród różnych środowisk politycznych i społecznych. Zachęcam do przygotowania wypowiedzi, które złożone na piśmie w terminie miesiąca od konferencji mogą zostać opublikowane.

Serdecznie zapraszamy.

DO POBRANIA :facebook