PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.27-03-2014


Zawalcz o indeks na Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe

Partner Konkursu: Europe-Direct Lublin


Przy dzisiejszej dynamice stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego znaczenia nabierają dwa kierunki studiów: Bezpieczeństwo Narodowe i Stosunki Międzynarodowe. Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL organizuje konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie dla szkół ponadgimnazjalnych. Dla osób, które zajmą sześć pierwszych miejsc nagrodą będą indeksy na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży ponadgimanzjalnej do zapoznania się z tak ważną obecnie tematyką polskiej polityki, procesami zachodzącymi w Europie i świecie. Ponadto do celów konkursu należy popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej

Termin nadsyłania zgłoszeń przewidziano do 31 marca 2014 r.
Zgłoszenie można nadesłać zarówno droga elektroniczną na adres:
agnieszka.zareba@kul.pl, jak i drogą pocztową na adres:

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
ul. Droga Męczenników Majdanka 70; 20-325 Lublin
z dopiskiem - „Konkurs”

Test odbędzie się 9 kwietnia w budynku KUL.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu test, zostaną przekazane droga mailową po otrzymaniu zgłoszeń. Konkurs może być potraktowany zarówno jako sprawdzian wiedzy przed maturą, jak i powtórka materiału w klasach młodszych.

Zapraszamy serdecznie !!!

WIĘCEJ INFORMACJI W TYM REGULAMIN KONKURSU : http://www.kul.pl/art_51745.htmlPUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY