SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


02-04-2014 Reformy przeprowadzone w krajach sąsiadujących z UE dały zróżnicowane wyniki

Dotyczący 2013 r. coroczny przegląd działań UE mających na celu zachęcenie do przeprowadzenia reform w krajach sąsiadujących z nią od wschodu i południa wskazuje na zróżnicowane wyniki. W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), UE udziela pomocy finansowej, aby wesprzeć kraje partnerskie realizujące reformy rządowe i gospodarcze oraz inne pożyteczne inicjatywy, takie jak walka z korupcją.

Celem tej polityki jest pomoc w budowaniu dobrobytu, równowagi i bezpieczeństwa w regionie Morza Śródziemnego oraz w Europie Wschodniej.

W 2013 r. w wielu krajach wstrzymano realizację poważnych reform politycznych i gospodarczych ze względu na brak stabilizacji politycznej oraz problemy związane z bezpieczeństwem regionalnym i krajowym.

Rok pełen wyzwań

Autorzy corocznego przeglądu programu jako zjawisko pozytywne odnotowują przyjęcie nowej konstytucji w Tunezji oraz reformy w Maroku. Niemniej jednak UE żywi obawy dotyczące polaryzacji sfery polityki, ograniczenia wolności zgromadzeń i wolności słowa w Egipcie.

Tymczasem sytuacja w Libii coraz bardziej pogarsza się, co uniemożliwia osiągnięcie pojednania narodowego i stabilizacji politycznej. Liban i Jordania borykają się ze skutkami, jakie na ich systemy polityczne, gospodarcze i społeczne wywiera wojna domowa w Syrii. Izraelczycy i Palestyńczycy rozpoczęli rozmowy pokojowe, nadal jednak stoją przed poważnymi przeszkodami.

Nierówne postępy

Jeżeli chodzi o sytuacje na wschodzie – Ukraina znajduje się w przełomowym momencie swojej historii, spowodowanym protestami poparcia dla zacieśnienia relacji z UE. Europejskie aspiracje Ukrainy poparto na początku bieżącego miesiąca, wspierając ten pogrążony w kryzysie kraj pakietem unijnej pomocy finansowej w wysokości 11 mld euro.

Negatywnym kontrastem dla wysiłków reformatorskich w Mołdawii i Gruzji jest brak reform na Białorusi. Również Azerbejdżan zrobił niewiele, aby umocnić podstawowe prawa i wolności.

W 2013 r. wysokość pomocy finansowej w ramach EPS wyniosła 2,65 mld euro, co stanowi najwyższą sumę w ciągu siedmioletniego okresu finansowania. W latach 2014–2020 finansowanie UE na rzecz krajów sąsiedzkich sięgnie 15,4 mld euro. Środki te zostaną zainwestowane w następujących obszarach:

bezpieczeństwo drogowe
transport publiczny
energia pochodząca ze źródeł odnawialnych
infrastruktura.

Kraje uczestniczące w europejskiej polityce sąsiedztwa korzystają z preferencyjnych zasad handlu i przepisów ułatwiających podróż do i z UE, jak również z szeregu możliwości wymiany studenckiej i kulturalnej. Polityka ta jest realizowana na podstawie planów działania przyjętych do tej pory wspólnie z dwunastoma spośród szesnastu państw uczestniczących w EPS.facebook