PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.04-04-2014

UE: wysiłki na rzecz integracji Romów przynoszą owoce

Z opublikowanego dziś sprawozdania UE wynika, że widać już rezultaty działań na rzecz poprawy warunków życia ludności romskiej w Europie, które podejmowano w ostatnich trzech latach. Jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia. Od kiedy w 2011 r. przywódcy UE zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz integracji Romów, zwiększył się odsetek dzieci romskich uczęszczających do szkół, ustanowiono programy pomagające Romom w znalezieniu pracy oraz podjęto wysiłki zmierzające do zniwelowania luki między Romami a resztą społeczeństwa.

Nierówne szanse

Romowie doświadczają znacznych nierówności społecznych w porównaniu z resztą społeczeństwa europejskiego. Mniejszy odsetek dzieci kończy szkołę podstawową, stopa bezrobocia jest wyższa, a średnia długość życia – około 10 lat niższa niż w przypadku innych Europejczyków.

Projekty integracyjne realizowane w krajach UE od 2011 r. skupiają się na 4 obszarach. Są to: edukacja, zatrudnienie, zdrowie i mieszkalnictwo.

Postępy, jakie opisano w opublikowanym dziś sprawozdaniu, są następujące:

Jednak nadal istnieją pewne trudności:

Szczyt w sprawie Romów

Publikacja sprawozdania zbiega się w czasie z trzecim unijnym szczytem w sprawie Romów w Brukseli, podczas którego politycy oraz przedstawiciele grup interesów i organizacji z całej Europy będą omawiać postępy, jakie poczyniono, projekty, które okazały się najbardziej skuteczne, i dalsze działania, jakie należy podjąć.

Roczne sprawozdania składane przez kraje UE mają pomóc w koordynacji i ocenie wysiłków. Przewidziano również dodatkowe fundusze.

20 proc. środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – przeznaczonych na zwiększanie możliwości dotyczących zatrudnienia – zostanie teraz przeznaczonych na projekty na rzecz włączenia społecznego (obecnie jest to 15 proc.).

Społeczność romska

W Europie mieszka 10-12 mln Romów. W wielu krajach stanowią oni znaczący i stale rosnący odsetek populacji w wieku szkolnym, a więc są istotną częścią przyszłej siły roboczej.

Ważne jest, aby umożliwić im edukację i dostęp do rynku pracy, tak aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym i społecznym.PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY