SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


05-04-2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego – Twój głos się liczy

Nominowanie kandydatów na przewodniczącego Komisji przez partie polityczne oraz ogólnounijne debaty mają zapewnić wyższą frekwencję w wyborach i dać obywatelom decydujący głos w sprawie kierunku rozwoju Unii Europejskiej.

W wyborach, które odbędą się w dniach od 22 do 25 maja, obywatele UE wybiorą posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą ich reprezentować przez kolejnych pięć lat. W tym roku po raz pierwszy partie polityczne nominowały swoich kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Jak zachęcić wyborców do głosowania

Zgodnie z traktatem lizbońskim kraje UE, proponując kandydata na stanowisko nowego przewodniczącego Komisji, biorą pod uwagę wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Następnie Parlament wybiera przewodniczącego.

Podejście to nie tylko zwiększa demokratyczne umocowanie instytucji europejskich, lecz również zapewnia obywatelom większy wpływ na przyszłość UE.

W tej chwili kandydaci aktywnie walczą o poparcie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wyborów krajowych. Można mieć nadzieję, że w tej sytuacji więcej osób zainteresuje się tematyką UE i chętniej zaangażuje w proces polityczny.

Udzielić głosu społeczeństwu

W ciągu ostatnich 18 miesięcy Komisja zorganizowała w całej Europie ponad 50 dialogów z udziałem obywateli. Ich celem było przywrócenie zaufania do instytucji europejskich i krajowych, poinformowanie społeczeństwa o tym, co robi UE, oraz uświadomienie ludziom, że ich głos się liczy.

W debatach wzięło udział ponad 16 tys. osób, a kolejnych 105 tys. uczestniczyło w nich przez internet. Uczestnikami dialogów byli politycy działający na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Wnioski z debaty posłużą Komisji jako podstawa do opracowania planu reform UE.

Kolejne etapy

W odpowiedzi na pytania i komentarze, jakie padły podczas dialogów z udziałem obywateli, Komisja opublikowała drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii , w którym przedstawia 12 nowych konkretnych rozwiązań problemów, o których często wspominali uczestnicy. Chodzi o usunięcie przeszkód utrudniających pracę i studia za granicą oraz zmniejszenie formalności administracyjnych.

Inne kwestie pozostają nadal otwarte, między innymi wniosek Komisji o zorganizowanie głosowania w tym samym dniu w całej Europie oraz obowiązek podawania na kartach do głosowania informacji o przynależności kandydatów do europejskich partii politycznych. Ta ostatnia propozycja będzie wymagała zmiany przepisów wyborczych w niektórych krajach, w których umieszczanie nazwy i logo europejskich partii politycznych jest zabronione.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK