SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


11-04-2014 Unia bankowa - z czym to się je?

Aby zapewnić stabilność europejskiej gospodarki i zabezpieczyć oszczędności obywateli UE, potrzebny jest szybki i efektywny system nadzoru nad upadającymi bankami. Ochrona podatników przed kosztami błędów bankierów była jednym z priorytetów PE podczas negocjacji ram tzw. unii bankowej. We wtorek, posłowie zagłosują nad przyszłością systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków – jednego z filarów unii bankowej.


Trzy składniki unii bankowej:

1) Jeśli we wtorek posłowie poprą porozumienie, Europie uda się postawić kolejny, istotny krok na drodze do budowy unii bankowej. Kolejny fundament pozwoli na szybką i uporządkowaną likwidację lub restrukturyzację upadających banków, na co przewidziano fundusz w wysokości 55 miliardów euro. Tym razem nie jest on jednak finansowany przez podatników, ale przez właścicieli i współudziałowców.

2) Jeszcze we wrześniu, Parlament poparł powołanie jednolitego mechanizmu nadzorczego, dającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu prawo do kontroli ponad 120 największych banków strefy euro.

3) We wtorek, posłowie przegłosują także aktualizację schematu gwarancji depozytowych, na mocy której wprowadzone zostanie zabezpieczenie oszczędności do wysokości 100 tysięcy euro, na szczeblu narodowym.

Tworzenie unii bankowej zakończy się, gdy narodowe gwarancje zastąpione zostaną wspólnym schematem dla całej strefy euro. To jedno z kluczowych żądań Parlamentu, które nie zostało dotychczas spełnione.

Oddzielić kłopoty banków od krajowego zadłużenia

Banki są centralnym punktem gospodarki, przyjmującym i przechowującym oszczędności oraz umożliwiającym finansowanie przedsięwzięć i rozwój przedsiębiorstw dzięki rozmaitym formom kredytowania. Dlatego stan ich zdrowia jest tak istotny. W przypadku zadyszki lub pierwszych problemów z wypłacalnością, państwa zwykle decydowały się na rzucenie koła ratunkowego, finansowanego przez podatników.

Unijne reformy mają na celu rozdzielenie powiązania między kłopotami bankierów i długiem publicznym. Dokonać tego można dzięki stworzeniu nadzoru bankowego, sprawowanego przez EBC – dzięki czemu możliwa będzie znacznie wcześniejsza reakcja na zbierające się nad bankiem chmury i uniknięcie sięgania do kieszeni obywateli, w przypadku poważnych finansowych tarapatów.

Ratunek - najpierw z własnej kieszeni


Jeśli problem będzie na tyle poważny, że potrzebne będzie dofinansowanie, UE chce, by w pierwszej kolejności to udziałowcy płacili za akcję ratunkową, a depozyty do 100 tysięcy euro objęte gwarancjami. To pozytywnie wpłynie także na bezpieczeństwo finansów, jako że bankierzy rzadziej podejmować będą ryzykowne decyzje (w tym celu PE ograniczył także premie dla pracowników banków).

Od niedawna, banki muszą spełniać także narzucone przez UE surowe restrykcje dotyczące podwyższonych wymogów kapitałowych, zabezpieczających przed utratą płynności finansowej.facebook