SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


17-04-2014 Pomoc UE dla krajów dotkniętych katastrofą szybsza i mniej biurokratyczna

 Pomoc UE dla państw członkowskich i kandydujących, w przypadku katastrofy naturalnej, takiej jak powódź, powinna być dostarczana szybciej i skuteczniej, dzięki zmianom zasad rządzących Funduszem Solidarności UE, przyjętym przez Parlament w środę. Zmiany te, uzgodnione nieformalnie z ministrami UE, przewidują przedłużenie okresu występowania o środki pomocowe, z 10 do 12 tygodni, przedpłatę wysokości 10% oraz uproszczenie kryteriów zatwierdzania pomocy dla mniejszych "regionalnych" katastrof.


"Fundusz Solidarności UE jest jednym z najbardziej widocznych i skutecznych przykładów unijnej solidarności. Obecna reforma uczyni go jeszcze skuteczniejszym narzędziem. Zdefiniowaliśmy dokładnie jedno kryterium umożliwiające udzielenie pomocy z funduszu dla regionu. Sukcesem parlamentarnych negocjatorów, jest też zapewnienie przedpłat, ponieważ w momencie katastrofy szybka pomoc jest niezwykle istotna, udało się nam go osiągnąć po ciężkich negocjacjach", powiedziała Rosa Estaràs Ferragut (EPP, ES), odpowiedzialna za sprawozdanie.

Dzięki wysiłkom ze strony posłów, klauzula umożliwiająca przedpłaty w wysokości 10% (ograniczone do 30 milionów euro) oczekiwanej wysokości pomocy, została utrzymana, mimo zastrzeżeń wysuwanych przez Radę Unii Europejskiej podczas negocjacji.

Jaśniejsze i prostsze przepisy w przypadku katastrofy "regionalnej"


Fundusz Solidarności UE (EUSF) koncentruje zwykle swoją pomoc na dużych katastrofach, powodujących zniszczenia w wysokości 3 miliardów euro w cenach z roku 2011, lub mających wpływ na 0,06% dochodu narodowego brutto dotkniętego nimi kraju. Jednak pomoc dostępna jest także w przypadku katastrof o mniejszym zasięgu. W przypadku katastrof "regionalnych", w nowych zasadach zaproponowano jedno tylko kryterium przyznawania pomocy - zniszczenia w wysokości 1,5% PKB wytwarzanego przez region, co ułatwi Komisji Europejskiej ocenę wniosków i przyspieszy przyznawanie funduszy.

Posłowie zapewnili także obowiązywanie niższego progu, 1% PKB, powyżej którego pomoc może zostać przyznana, dla regionów najbardziej oddalonych w UE oraz możliwość używania funduszu w przypadkach katastrof, których negatywne efekty rozwijają się dłużej, jak w przypadku suszy.

Wydłużone terminy, szybsze procedury

Posłowie zdobyli dodatkowe 2 tygodnie (12 zamiast 10), podczas których kraje dotknięte katastrofa mogą złożyć wniosek o pomoc z funduszu. Przedłużyli również okres czasu, podczas którego środki pomocowe powinny zostać wykorzystane, z 12 do 18 miesięcy.

Z drugiej strony, terminy postępowania administracyjnego zostały skrócone, Komisja Europejska będzie miała 6 tygodni, od wpłynięcia wniosku o udzielenie pomocy, na ocenę, czy warunki, które uruchamiają pomoc z EUSF zostały spełnione oraz na określenie wysokości pomocy.

facebook