SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


18-04-2014 Ukraina: Posłowie wzywają do nałożenia sankcji na rosyjskie firmy energetyczne

UE musi nasilić sankcje skierowane przeciwko konkretnym obywatelom Rosji oraz musi być gotowa na natychmiastowe nałożenie sankcji ekonomicznych na Rosję, stwierdzili posłowie podczas głosowania w czwartek. Posłowie wezwali także UE do podjęcia działań przeciwko rosyjskim firmom oraz ich spółkom zależnym, szczególnie w sektorze energetycznym oraz przeciwko rosyjskim aktywom znajdującym się na terenie UE i przeciwko źródłom przemocy używanej w celu destabilizacji wschodniej i południowej Ukrainy


Parlament jest głęboko zaniepokojony szybko pogarszającą się sytuacją i rozlewem krwi we wschodniej i południowej Ukrainie. Wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania poparcia dla używających przemocy separatystów oraz uzbrojonych bojówek, szkolonych i koordynowanych przez rosyjskie siły specjalne oraz do usunięcia swoich oddziałów ze wschodnich granic Ukrainy.

Władze ukraińskie mają wszelkie prawo do użycia koniecznych środków, włączając w to prawo do samoobrony, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, podkreślają posłowie i ostrzegają Rosję przed wykorzystaniem prawa Ukrainy do obrony integralności własnego terytorium, jako pretekstu do rozpoczęcia inwazji militarnej na pełną skalę.

Rozmowy w Genewie

Posłowie mają nadzieję, że bezpośrednie spotkanie przedstawicieli UE, USA, Ukrainy i Rosji w Genewie, przetrze szlaki do dyplomatycznego rozwiązania kryzysu. Podkreślają jednak, że decyzje o przyszłości Ukrainy mogą być podejmowane wyłącznie przez jej obywateli, w otwartym i przejrzystym procesie demokratycznym. Parlament zgadza się z ideą przeprowadzenia narodowego referendum na Ukrainie, dotyczącego jej przyszłego statusu oraz terytorium, jak zasugerował to pełniący obowiązki prezydenta Turczynow.

Misja OBWE i wybory prezydenckie

Parlament wzywa, aby specjalna misja monitorująca Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), zbierająca informacje o nietypowych działaniach militarnych, akcjach prowokatorskich i prawach człowieka na Ukrainie, została poszerzona.

Posłowie podkreślają też, że na Ukrainie nie odnotowano ostatnio żadnych ataków, zastraszania ani dyskryminacji Rosjan lub obywateli ukraińskich rosyjskiego pochodzenia, ani innych mniejszości. Tekst wzywa także misję OBWE, UE oraz obserwatorów z Parlamentu Europejskiego, do starannej obserwacji wyborów prezydenckich na Ukrainie, które odbędą się 25 maja oraz odrzuca wszelką presję z zewnątrz na ich opóźnienie.

Parlament przyjmuje również z zadowoleniem plany przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych, zakomunikowane przez rząd ukraiński.

facebook