SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


06-05-2014 Zjednoczona, otwarta i silniejsza Europa – osiągnięcia Komisji Europejskiej w latach 2010–2014

Co zrobiła dla nas Komisja Europejska w ciągu ostatnich pięciu lat? Komisja Europejska opublikowała dziś podsumowanie swoich najważniejszych dokonań, które w ciągu ostatniego pięciolecia zmieniły na lepsze sytuację ludzi i firm w całej Europie.

W opublikowanej dzisiaj internetowej broszurze przewodniczący José Manuel Barroso przedstawia najważniejsze dokonania obecnej Komisji, a każdy z komisarzy omawia trzy konkretne przykłady sukcesów w obszarze, za który jest odpowiedzialny.

Przewodniczący Barroso powiedział:

«W takiej sytuacji zachowanie status quo nie było już możliwe. O ile pięć lat poprzedzających niniejszą kadencję Komisji upłynęło pod znakiem kwestii konstytucyjnych, które formalnie rozstrzygnięto przez wprowadzenie traktatu lizbońskiego, pięć ostatnich lat kształtowała groźba kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego. W obliczu tych wyzwań możemy być bardzo dumni z tego, że zachowaliśmy Europę zjednoczoną i otwartą oraz uczyniliśmy ją silniejszą na przyszłość.

„Zjednoczoną”, ponieważ udało nam się utrzymać Europę w całości, a nawet rozszerzyć ją mimo nacisków wywieranych na kraje Europy; „otwartą”, ponieważ wraz z międzynarodowymi partnerami w ramach G20 zdecydowaliśmy się udzielić globalnej odpowiedzi, promowaliśmy handel w Unii Europejskiej i na świecie jako sposób wspierania wzrostu i dotrzymaliśmy zobowiązań podjętych wobec krajów rozwijających się; „silniejszą”, ponieważ w całej Europie są obecnie wdrażane konieczne reformy gospodarcze i wzmacniane jest zarządzanie gospodarcze, w szczególności w strefie euro, aby europejskie gospodarki były lepiej przygotowane do globalizacji».

Kontekst

Obecna Komisja Europejska, w której skład wchodzi 28 komisarzy, rozpoczęła urzędowanie 10 lutego 2010 r. Jej mandat obejmuje okres do 31 października 2014 r.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK