SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


15-05-2014 Każdy region ma potencjał, by odnieść sukces!

„Każdy region ma potencjał, by stawić czoła wyzwaniom związanym z konkurencyjnością, jakie stoją dziś przed Europą” — powiedział komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Johannes Hahn podczas Europejskiego Szczytu Biznesu, który odbył się w Brukseli. Podkreślił on również znaczenie europejskich regionów dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności. Każdy region ma swoje zalety i mocne strony, które może wykorzystać, by skutecznie zwiększać swoją konkurencyjność.

Aby wspierać regiony w ich staraniach, europejska polityka spójności zachęca regiony do tworzenia strategii rozwoju, które będą stymulować rozwój gospodarczy oraz wzrost dobrobytu i tym samym pomogą zmienić dzisiejsze wyzwania w jutrzejsze możliwości. Oferując niezbędne środki finansowe, unijne fundusze strukturalne i inwestycyjne pomagają regionom stymulować wzrost gospodarczy i rozwój, a także zmniejszać dysproporcje i budować inteligentną i zrównoważoną gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu. Dzięki większemu naciskowi na rozwój strategii inteligentnej specjalizacji regiony mogą określić swoje mocne strony i zwiększyć atrakcyjność. Dzięki temu mają możliwość, aby czerpać jak najwięcej korzyści z własnego potencjału.

Europejskie regiony muszą skoncentrować swoje wysiłki na pokonaniu własnych słabości, takich jak brak transparentności czy nadmierna biurokracja. Tylko poprawa zarządzania i zapewnienie wydajnego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych pozwoli regionom realizować wytyczone cele.

Mając powyższe na względzie, Komisja Europejska i wszystkie 274 regiony europejskie będą nadal ściśle współpracować i wspólnie stawać naprzeciw wyzwaniom.facebook