SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


01-05-2014 Dziesiąta rocznica historycznego piątego rozszerzenia UE: polityka regionalna wciąż przyczynia się do zwiększenia rozwoju gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej

1 maja 2004 r. Unia Europejska powitała 10 nowych państw członkowskich, do których należały: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. To było historyczne wydarzenie — liczba państw członkowskich powiększyła się z 15 do 25, liczebność populacji UE znacznie wzrosła i jednocześnie powstał największy na świecie blok handlowy. Miało to wielkie znaczenie nie tylko z punktu widzenia nowo przyjętych państw, lecz także całej UE ze względu na integrację kulturową, społeczną i gospodarczą — dlatego stało się jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych naszych czasów.

W ciągu ostatnich 10 lat polityka spójności UE przyczyniła się do znacznego rozwoju gospodarki w tych krajach. Z prognoz wynika, że produkt krajowy brutto w 12 państwach członkowskich z piątego rozszerzenia (włączając Bułgarię i Rumunię, które dołączyły w 2007 r.) wzrośnie co roku o 1,5% dzięki realizacji bieżących programów polityki spójności (tj. na lata 2007–2016). W dalszej perspektywie te korzystne zmiany strukturalne w gospodarce przyczynią się do jeszcze większego wzrostu PKB: ma on wynieść 2,4% rocznie w latach 2007–2025.

Inwestycje przeprowadzane w ramach polityki spójności w tych krajach udzieliły wsparcia nowym innowacyjnym przedsiębiorstwom, stworzyły dobrej jakości i trwałe miejsca pracy na przyszłość, w odległych regionach zapewniły szerokopasmowy dostęp do Internetu, próbowały zaradzić zjawisku „drenażu mózgów” i stworzyły niezbędne połączenia komunikacyjne, które zwiększają konkurencyjność regionów i krajów.

Oprócz tego inwestycje finansowane ze środków z polityki spójności stanowią w większości tych państw członkowskich główną część inwestycji (w niektórych przypadkach nawet 90%). W ramach polityki spójności na inwestycje w tych państwach członkowskich przeznaczono już 117,5 mld EUR .

Aby uczcić rocznicę tego wielkiego wydarzenia, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich wraz z lokalnymi partnerami organizują szereg wydarzeń: debaty, konferencje, imprezy, wystawy, prezentacje wideo, konkursy fotograficzne itp.

Więcej informacji na ten temat : http://ec.europa.eu/represent_pl.htmfacebook