SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


02-05-2014 Dziesiąta rocznica historycznego piątego rozszerzenia UE: polityka regionalna wciąż przyczynia się do zwiększenia rozwoju gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej

Inteligentna specjalizacja to strategiczne podejście do inteligentnego rozwoju i wzrostu gospodarczego regionów.W każdym regionie, niezależnie od stopnia jego rozwoju lub zaawansowania technologicznego, dokonuje się proces przemian, na który składają się następujące etapy:

stworzenie wizji rozwoju,
określenie przewagi konkurencyjnej,
ustalenie strategicznych priorytetów,
korzystanie z inteligentnych strategii i działań.

Podstawą inwestycji w obszarze badań naukowych i innowacji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 będą strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

W niniejszej broszurze można znaleźć krótki przegląd sposobów tworzenia wspomnianych strategii i procesów oraz opinie przywódców politycznych szczebla unijnego, krajowego i regionalnego na temat znaczenia tych strategii i procesów dla poprawy konkurencyjności i pobudzania wzrostu gospodarczego.

ZOBACZ - POLITYKA SPÓJNOŚCI i POLSKA - broszura PDFfacebook