PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.02-05-2014

Dziesiąta rocznica historycznego piątego rozszerzenia UE: polityka regionalna wciąż przyczynia się do zwiększenia rozwoju gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej

Inteligentna specjalizacja to strategiczne podejście do inteligentnego rozwoju i wzrostu gospodarczego regionów.W każdym regionie, niezależnie od stopnia jego rozwoju lub zaawansowania technologicznego, dokonuje się proces przemian, na który składają się następujące etapy:

stworzenie wizji rozwoju,
określenie przewagi konkurencyjnej,
ustalenie strategicznych priorytetów,
korzystanie z inteligentnych strategii i działań.

Podstawą inwestycji w obszarze badań naukowych i innowacji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 będą strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

W niniejszej broszurze można znaleźć krótki przegląd sposobów tworzenia wspomnianych strategii i procesów oraz opinie przywódców politycznych szczebla unijnego, krajowego i regionalnego na temat znaczenia tych strategii i procesów dla poprawy konkurencyjności i pobudzania wzrostu gospodarczego.

ZOBACZ - POLITYKA SPÓJNOŚCI i POLSKA - broszura PDF

zPUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY