PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.03-05-2014

Jak są inwestowane środki z budżetu UE w poszczególnych krajach?

W witrynie Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu na stronach „Budżet UE w poszczególnych krajach” przedstawione są najważniejsze dane dotyczące wykorzystania środków unijnych oraz informacje o wielu projektach i działaniach finansowanych z budżetu UE w każdym z 28 państw członkowskich.

Środki z budżetu UE są inwestowane przede wszystkim w duże i ambitne projekty, które nie mogą być samodzielnie sfinansowane przez państwa członkowskie. Projekty te obejmują wiele dziedzin, w tym m.in. zatrudnienie, energetykę, transport, infrastrukturę, badania, edukację, środowisko i pomoc humanitarną. Wspomniane środki są również przeznaczane na pomoc dla tysięcy beneficjentów, wśród których można znaleźć m.in. studentów, badaczy, przedsiębiorców, naukowców, rolników, organizacje pozarządowe, miasta i regiony. Co najważniejsze środki te stwarzają możliwości, których wspomniani beneficjenci nigdy by nie mieli bez finansowego wsparcia UE.

Polska

Czy wiesz, że...?


Budżet UE w poszczególnych krajach

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY