SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


03-05-2014 Jak są inwestowane środki z budżetu UE w poszczególnych krajach?

W witrynie Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu na stronach „Budżet UE w poszczególnych krajach” przedstawione są najważniejsze dane dotyczące wykorzystania środków unijnych oraz informacje o wielu projektach i działaniach finansowanych z budżetu UE w każdym z 28 państw członkowskich.

Środki z budżetu UE są inwestowane przede wszystkim w duże i ambitne projekty, które nie mogą być samodzielnie sfinansowane przez państwa członkowskie. Projekty te obejmują wiele dziedzin, w tym m.in. zatrudnienie, energetykę, transport, infrastrukturę, badania, edukację, środowisko i pomoc humanitarną. Wspomniane środki są również przeznaczane na pomoc dla tysięcy beneficjentów, wśród których można znaleźć m.in. studentów, badaczy, przedsiębiorców, naukowców, rolników, organizacje pozarządowe, miasta i regiony. Co najważniejsze środki te stwarzają możliwości, których wspomniani beneficjenci nigdy by nie mieli bez finansowego wsparcia UE.

Polska

Czy wiesz, że...?

  • Polska była największym beneficjentem budżetu UE w 2012 r. Otrzymała z niego środki w kwocie czterokrotnie wyższej niż wniesiony przez nią wkład.
  • Środki z budżetu UE przeznacza się na wartościowe inwestycje, jak np. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (drugie pod względem popularności muzeum nauki w Europie) czy liczne polskie porty lotnicze, np. port lotniczy we Wrocławiu.
  • Środki z budżetu UE inwestuje się w dużej mierze w obszary wiejskie w Polsce, co podnosi ich atrakcyjność turystyczną, a rolnikom umożliwia wykorzystanie nowych technologii.
  • Budżet UE jest TWOIM budżetem: my wszyscy – od naukowców po rolników, od pasażerów pociągów po małe przedsiębiorstwa – korzystamy z projektów finansowanych przez UE.


Budżet UE w poszczególnych krajach
ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK