SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


04-05-2014 Szybszy, prostszy i bardziej efektywny system pomocy dla regionów Europy dotkniętych klęskami żywiołowymi

Parlament Europejski zatwierdził projekt uproszczonego i bardziej skutecznego systemu solidarności i pomocy finansowej dla europejskich regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi.Podczas zorganizowanej w Strasburgu konferencji prasowej komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn zapowiedział wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Funduszu Solidarności UE, na które nieformalnie zgodzili się ministrowie państw członkowskich.

Mają one uprościć działanie funduszu, na czym skorzysta cała Europa.W skład proponowanych zmian wchodzą m.in. wydłużenie okresu wnioskowania o wypłatę środków pomocowych (z 10 do 12 tygodni), krótszy termin odpowiedzi na wniosek (wypłata środków pomocowych ma nastąpić w ciągu 6, a nie 9 miesięcy), możliwość uzyskania awansem zaliczki w wysokości 10% sumy przyszłego wsparcia, w przypadku pewności akceptacji wniosku przez Komisję, oraz gdy zachodzą dodatkowe przesłanki przemawiające za wcześniejszą wypłatą środków pomocowych w formie zaliczki (np. gdy pokrycie strat, wyrządzonych przez klęskę żywiołową kosztować będzie 1,5% PKB regionu).

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej od momentu powstania w 2002 r. udzielił wsparcia w 23 przypadkach klęski żywiołowej, wypłacając przy tym w sumie 3,5 miliarda EUR. Głównymi beneficjentami pomocy funduszu były dotychczas Włochy, Niemcy, Francja, Austria, Wielka Brytania i Czechy.

Jak zadeklarował Johannes Hahn, „istnienie funduszu to przejaw prawdziwej i szczerej solidarności między wszystkimi Europejczykami”. Komisarz wyraził przekonanie, że Parlament zatwierdzi wprowadzenie proponowanych zmian.Skorzystał on również z okazji, by podziękować członkom Parlamentu Europejskiego, a także Danucie Hübner, przewodniczącej komitetu REGI, oraz Rosie Estarás Ferragut, sprawozdawczyni projektu, za konstruktywną i owocną współpracę.facebook