SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


20-05-2014 UE proponuje zakaz połowów z użyciem sieci dryfujących w celu ochrony dzikiej przyrody

UE poinformowała o planach wprowadzenia całkowitego zakazu połowów z użyciem sieci dryfujących w europejskich wodach ze względu na zagrożenie, jakie ten sposób połowu ryb stwarza dla chronionych gatunków.

Sieć dryfująca to rodzaj sieci rybackiej unoszącej się płytko pod powierzchnią wody, w którą chwytane są gatunki ryb pływające na takiej głębokości.

Ten rodzaj sieci jest jednak zagrożeniem dla gatunków chronionych, ponieważ w sieci mogą także wpadać żółwie oraz niektóre gatunki ptaków i ssaków morskich.

Już teraz obowiązują pewne ograniczenia w stosowaniu sieci dryfujących: nie można używać ich do połowów niektórych gatunków wędrownych, takich jak tuńczyk i włócznik, a stosowanie dużych sieci dryfujących o długości ponad 2,5 km jest całkowicie zabronione.

Niemniej jednak nadal istnieją obawy co do wpływu stosowania tych sieci na gatunki chronione, a poza tym stale powtarzają się doniesienia o rybakach stosujących je nielegalnie bądź dzięki lukom prawnym.

Z tego powodu Unia Europejska zaproponowała wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. całkowitego zakazu stosowania sieci dryfujących.

Aby ułatwić egzekwowanie zakazu, trzymanie sieci dryfujących na pokładzie łodzi rybackich w Europie będzie również zakazane, ponadto wprowadzona zostanie dokładniejsza definicja tej sieci.

Obchodzenie przepisów

Egzekwowanie obecnie istniejących przepisów utrudnia fakt, że połowy z użyciem sieci dryfujących są prowadzone na dużym obszarze i często za pomocą niewielkich łodzi. Oznacza to, że Europa nie wypełnia swojego międzynarodowego zobowiązania do ograniczenia stosowania tych sieci.

Celem UE jest maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu rybołówstwa na ekosystemy morskie. Oczekuje się, że pełny zakaz stosowania sieci dryfujących ułatwi egzekwowanie przepisów. Podobny zakaz obowiązuje już na Morzu Bałtyckim.

Konsekwencje dla rybaków

Połowy z użyciem sieci dryfujących są prowadzone w kilku krajach UE, między innymi w Portugalii, Słowenii i Zjednoczonym Królestwie. Ich stosowanie ma jednak charakter sezonowy – często sieci te są wykorzystywane tylko przez kilka miesięcy w roku. Niektórzy rybacy używają ich zaledwie przez kilka tygodni w roku.

Łodzie stosowane do połowów z użyciem tych sieci posiadają zatem również pozwolenia na stosowanie innych urządzeń, co oznacza, że będą mogły kontynuować działalność po wprowadzeniu zakazu.

Komunikat prasowy – Komisja Europejska proponuje całkowity zakaz stosowania pławnicfacebook