SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


01-05-2014 Warunki pracy Europejczyków - sondaż Eurobarometru

Chociaż większość pracowników jest zadowolonych ze swoich warunków pracy (średnio 77 proc. w UE), istnieje bardzo duża rozbieżność pomiędzy państwami członkowskimi. Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na warunki pracy, pokazała, że nieco ponad połowa (europejskich pracowników postrzega warunki pracy w swoim kraju jako dobre (53 proc., w Polsce 38 proc.), większość (57 proc.) uważa jednak, że pogorszyły się one w ciągu ostatnich 5 lat (w Polsce uważa tak 46 proc.); w Danii poziom satysfakcji osiąga 94 proc., a w Grecji 34 proc. (w Polsce wskaźnik ten wynosi 75 proc.). Ogólnie większość pracowników wyraża wysoki poziom zadowolenia z godzin pracy (80 proc.) oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (85 proc.).

Sondaż Eurobarometru przeprowadzony w 28 państwach członkowskich ujawnia, że:

• ponad 80 proc. respondentów w Danii, Luksemburgu, Finlandii i Holandii uważa warunki pracy w swoim kraju za dobre. Na poziomie indywidualnych pracowników pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Dania (94 proc. pracowników zadowolonych ze swoich warunków w miejscu pracy) a Austria i Belgia – drugie miejsce (9 na 10 zadowolonych pracowników). Zaraz za nimi plasują się Finlandia (89 proc.), Wielka Brytania i w Estonia (88 proc. w obu krajach);

• Grecja z kolei ma najniższy wskaźnik zadowolenia na poziomie krajowym (16 proc.) i jest jedynym krajem, w którym mniej niż połowa respondentów była zadowolona ze swoich obecnych warunków pracy (38 proc.);

• poziom zadowolenia jest niższy na szczeblu krajowym w Chorwacji (18 proc.), w Hiszpanii (20 proc.), we Włoszech (25 proc.), w Bułgarii (31 proc.), w Słowenii, Portugalii i Rumunii (32 proc. w każdym z tych krajów), a także na Słowacji (36 proc.) i w Polsce (38 proc.).

Wiele różnych czynników może być powodem takich wyników: kontekst społeczny i gospodarczy, na który miał wpływ kryzys, ale także bardziej strukturalne cechy dotyczące dialogu społecznego, strategii politycznych i prawa pracy, które mogą różnić się w zależności od sytuacji danego kraju UE.

Inne ważne wnioski z sondażu wskazują na istnienie pola do poprawy, w szczególności w opisanych niżej obszarach:

• znaczna liczba ustaleń potwierdza zwiększenie intensywności pracy. Stres wyraźnie jawi się jako najważniejsze dostrzegane zagrożenie w miejscu pracy (53 proc. pracujących respondentów). Ponadto niezadowolenie dotyczące ilości i tempa pracy oraz długich dni roboczych (ponad 13 godzin) jest bardziej rozpowszechnione niż inne kwestie, takie jak brak zainteresowania zadaniami lub nieodpowiednie okresy odpoczynku w wymiarze tygodniowym lub rocznym;

• w zakresie organizacji pracy, w odniesieniu do równowagi między pracą a życiem prywatnym, 40 proc. respondentów oświadcza, że nie oferuje się im możliwości wykorzystania elastycznych warunków pracy zawodowej;

w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy mniej niż jedna trzecia pracowników oświadczyła, że w ich miejscu pracy istnieją środki mające na celu zapobieganie powstającym zagrożeniom (np. spowodowanym nanotechnologiami i biotechnologiami) lub skierowane do przewlekle chorych i starszych pracowników. Wraz ze stresem, niezadowalająca ergonomia jest postrzegana jako jedno z najbardziej istotnych zagrożeń w miejscu pracy. 28 proc. respondentów wskazuje powtarzalne ruchy i męczące lub bolesne pozycje jako główne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a 24 proc. – codzienne podnoszenie, przenoszenie lub przemieszczanie ładunków.

Więcej : Flash Eurobarometr wyniki dla Polskifacebook