SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


21-05-2014 W Brukseli o przyszłości polityki rozwojowej

- Współpraca rozwojowa jest kluczowym elementem polityk UE skierowanych wobec krajów wschodniego sąsiedztwa Unii – powiedziała 19 maja w Brukseli wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która wzięła udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych z udziałem ministrów ds. rozwoju UE.

Przedmiotem obrad ministrów była m.in. współpraca rozwojowa z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Wysoka Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton podkreśliła potrzebę szybkiego i elastycznego reagowania UE na sytuację na Ukrainie oraz na konieczność dalszego wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Wiceminister Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na potrzebę większej komplementarności współpracy rozwojowej z działaniami politycznymi UE. - Rada ds. Rozwoju powinna odegrać w tym procesie szczególną rolę – zaznaczyła.

- Niezależnie od szczególnej uwagi, jaką w najbliższym czasie poświęcamy Ukrainie, państwa członkowskie nie powinny zapominać o innych krajach Partnerstwa Wschodniego – podkreśliła wiceminister.

Zdaniem wiceszefowej MSZ, Unia Europejska powinna podjąć maksymalne starania w celu wsparcia Gruzji i Mołdawii podczas wdrażania umów stowarzyszeniowych oraz umów o pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu. - UE powinna wysłać czytelny sygnał partnerom, że mogą liczyć na pomoc w realizacji ambitnych programów reform - powiedziała. Zaznaczyła, że kluczowe znaczenie będzie miało wprowadzenie wspólnego programowania wobec „liderów reform”, tj. oprócz Gruzji, także wobec Mołdawii i Ukrainy.

Wiceminister wyraziła zadowolenie z wypracowania unijnego pakietu pomocowego wobec Ukrainy, w tym przede wszystkim z powołania Grupy Wsparcia Ukrainy. Jej zdaniem Grupa powinna pilnie rozpocząć prace, aby poprawić koordynację podejmowanych działań na Ukrainie.

Ministrowie rozmawiali także o procesie wypracowywania agendy post-2015, biorąc pod uwagę m.in. dotychczasowe rezultaty prac działającej przy ONZ Otwartej Grupy Roboczej ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju po roku 2015. Tematem spotkania była również rola sektora prywatnego we współpracy rozwojowej, w związku z opublikowanym w dn. 13 maja br. komunikatem KE w tej sprawie. Rada wysłuchała informacji Komisji Europejskiej przedstawionej przez Komisarza Andrisa Piebalgsa nt. wdrażania „Programu działań na rzecz zmian”.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK