SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


27-05-2014 UE przeznacza 25 mln euro rocznie na globalne programy szczepień

W celu poprawy zdrowia milionów ludzi w krajach rozwijających się Unia Europejska ponad dwukrotnie zwiększyła finansowanie szczepionek i szczepień na całym świecie.

Co roku 1,5 mln dzieci umiera na choroby, którym można zapobiec poprzez zwykłe szczepienia. Dlatego UE postanowiła zwiększyć finansowanie w tej dziedzinie. W latach 2014–2020 na ten cel zostanie przeznaczonych 25 mln euro rocznie, w porównaniu z około 10 mln euro rocznie w latach ubiegłych.

Fundusze te pomogą Globalnemu Sojuszowi na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI) – organizacji nienastawionej na zysk, która ma na celu zwiększenie dostępu do szczepień – chronić coraz więcej dzieci w najbiedniejszych regionach na świecie przed śmiertelnymi chorobami.

Organizacja ta reprezentuje wszystkie najważniejsze podmioty na rynku globalnych szczepień – od rządów i organów służby zdrowia udostępniających finansowanie, po społeczeństwo obywatelskie, producentów szczepionek i prywatne firmy.

Ukierunkowanie wsparcia

Wsparcie dla każdego kraju jest dostosowane do jego potrzeb. Z pomocą swoich członków sojusz GAVI może określić potrzeby poszczególnych krajów i w związku z tym zagwarantować przewidywalne i długoterminowe finansowanie. Pozwoli to obniżyć ceny, tak aby jak najwięcej dzieci mogło mieć dostęp do ratujących życie szczepionek.

Około dwie trzecie funduszy trafia do krajów Afryki , Karaibów i Pacyfiku , a dzięki UE i innym darczyńcom od 2000 r. zaszczepiono prawie pół miliarda dzieci (czyli uratowano życie ok. 6 mln dzieci).

Sojusz GAVI finansuje 11 rodzajów szczepionek, m.in. przeciwko pneumokokom i rotawirusom – które są głównymi przyczynami zapalenia płuc i biegunki – i wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) , który powoduje raka szyjki macicy.

Fundusze UE na rzecz ochrony zdrowia

Cele sojuszu GAVI w dużej mierze odpowiadają celom polityki UE na rzecz rozwoju, jakimi są redukcja ubóstwa i działanie na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju ONZ do 2015 r.

Aby poprawić ogólne warunki i stworzyć skuteczne i stabilne systemy opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, UE działa również na rzecz poprawy odżywiania, zapewnienia dostępu do wody i kanalizacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa drogowego.

Oprócz finansowania opieki zdrowotnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju UE stworzyła także program zapewniania globalnych dóbr publicznych i reagowania na wyzwania o skali światowej , który ma na celu rozwiązanie problemów zdrowotnych o charakterze trangranicznym, takich jak zwalczanie chorób zaraźliwych.

Od 2004 r. dzięki działaniom UE na odrę zaszczepiono 18,3 mln dzieci poniżej pierwszego roku życia. Zbudowano, odnowiono i wyposażono w sprzęt ponad 8500 ośrodków zdrowia oraz udzielono 17 mln porad lekarskich na temat zdrowia reprodukcyjnego

.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK