SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


23-05-2014 Komisja Europejska przyjmuje „umowę partnerstwa” z Polską dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020

Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli.

Przyjęta dzisiaj umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020 (według cen bieżących, włączając finansowanie w ramach europejskiej współpracy terytorialnej). Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Ponadto na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro, które mają być zainwestowane w gospodarkę realną.

W ciągu 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczyniły się do znacznego rozwoju w całym kraju oraz odegrały kluczową rolę w zapewnieniu wzrostu gospodarczego w okresie kryzysu. Przyczyniły się one do powstania ponad 43 tys. nowych miejsc pracy. Ponad 3,2 mln osób korzysta z lepszego transportu miejskiego, setki tysięcy osób uzyskało dostęp do czystej wody, a w celu lepszego połączenia różnych regionów kraju wybudowano lub zmodernizowano prawie 6 tys. km dróg.

W obecnym okresie programowania (2014-2020) europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne będą opierały się na tym sukcesie. Inwestycje w ramach polityki spójności będą wspierać badania i innowacje, MŚP oraz zapewnienie łączy szerokopasmowych dla każdego gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności Polski i doprowadzi do powstania wielu nowych miejsc pracy o wysokiej jakości. Biorąc pod uwagę nowe ukierunkowanie unijnej polityki spójności na wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przyjęty dzisiaj plan pomoże Polsce nie tylko w osiągnięciu jej celów w zakresie wzrostu i zatrudnienia, lecz również w wypełnieniu zobowiązań w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Ponadto plany związane ze znaczą modernizacją sieci elektroenergetycznych oznaczają ograniczenie uzależnienia energetycznego.Jednym z priorytetów inwestycji będzie rozwój zrównoważonego transportu miejskiego i kolejowego w celu lepszego połączenia i przekształcenia polskich miast, a także zapewnienia wyższej jakości życia i zredukowania poziomu emisji.

Ile unijnych środków finansowych zostanie zainwestowanych w Polsce w latach 2014–2020?

W latach 2014–2020 Polska ma łącznie otrzymać w ramach polityki spójności ok. 77,6 mld EUR (ceny bieżące), w tym:
51,2 mld EUR dla regionów słabiej rozwiniętych: (województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).
2,2 mld EUR dla regionów lepiej rozwiniętych: (województwo mazowieckie).
23,2 mld EUR w ramach Funduszu Spójności.
700,5 mln EUR na europejską współpracę terytorialną.
252,4 mln EUR na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.facebook