SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


21-05-2014 Komisja Europejska rozpoczyna dyskusję na temat zarządzania strategiami makroregionalnymi

Komisja Europejska w dniu dzisiejszym opublikowała sprawozdanie w sprawie zarządzania unijnymi strategiami makroregionalnymi. Od czasu rozpoczęcia realizacji strategii dla regionu Morza Bałtyckiego w 2009 r. zaobserwowano w Europie rosnące zainteresowanie współpracą w ramach strategii makroregionalnych. Umożliwiają one zarówno państwom członkowskim, jak i krajom spoza UE skuteczne rozwiązywanie wspólnych problemów i wykorzystywanie wspólnego potencjału.

Mimo że z najnowszego sprawozdania wynika, że indywidualne projekty i inicjatywy dla regionów Morza Bałtyckiego i Dunaju przynoszą pozytywne skutki, do przyspieszenia rozwoju konieczne jest większe zaangażowanie przywódców politycznych i opracowanie bardziej przejrzystego procesu podejmowania decyzji.

W sprawozdaniu sformułowane zostały zalecenia dotyczące zwiększenia oddziaływania oraz poprawy wyników i rozwoju bieżących, a w szczególności przyszłych, strategii. Są to zalecenia odnoszące się do regionu adriatycko-jońskiego i regionu Alp, o które wnioskowały państwa członkowskie i które powinny zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości. Przedstawione propozycje dotyczą głównie administracji na poziomie krajowym i regionalnym, a także szerszego grona interesariuszy i samej Komisji Europejskiej.

W przyszłym miesiącu komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn weźmie udział w Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (4–5 czerwca w Turku) oraz w Forum Strategii UE dla regionu Dunaju (26–27 czerwca w Wiedniu). Ponadto 18 czerwca przyjęty zostanie przez Komisję Europejską plan działań i komunikacji na rzecz unijnej strategii dla regionu adriatycko-jońskiego.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK