SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


28-05-2014 Promocja trasy rowerowej na start

Ruszył projekt promocyjny Wschodniego Szlaku Rowerowego - aktualnie powstającej sieci tras rowerowych w województwach Polski Wschodniej. W inaugurującym go spotkaniu prasowym uczestniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” uzupełnia przedsięwzięcie polegające na budowie szlaku rowerowego biegnącego przez województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Chodzi w nim m.in. o wypromowanie możliwości jakie oferuje powstająca trasa oraz ugruntowanie wizerunku Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem. - Wschodni Szlak Rowerowy przyczyni się też do pobudzenia przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia w makroregionie – podkreśliła wiceminister Wendel.

Komponent promocyjny przedsięwzięcia w początkowej fazie zakłada przeprowadzenie działań informacyjnych dedykowanych potencjalnym inwestorom z branży turystycznej (m.in. właścicielom hoteli, pensjonatów, restauracji, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów, itp.), którzy mogliby rozszerzyć swoje usługi. Planowany jest także cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami Polski Wschodniej.

Projekt przewiduje spójne oznakowanie turystyczne, charakterystyczne dla całej trasy i stworzenie sieci miejsc przyjaznych rowerzyście (baza noclegowa, gastronomiczna, rekreacyjna i usługowa). Ponadto zaplanowano wprowadzenie standardów jakości dla szlaków i tras.

W dalszej kolejności, w 2015 r. przeprowadzona zostanie ogólnopolska kampania skierowana do potencjalnych turystów, promująca Wschodni Szlak Rowerowy, jako atrakcyjny sposób aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Za promocję szlaku rowerowego odpowiada Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Partnerem wykonawczym jest świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna. Całkowita wartość dofinansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej przedsięwzięcia to blisko 25 mln zł.

Budowa szlaku rowerowego to 5 odrębnych, ale składających się w spójną całość, projektów regionalnych (o łącznej wartości ok. 274 mln zł), prowadzonych przez samorządy 5 województw Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację istniejących już tras rowerowych i budowę nowych. Oddanie do użytku całej trasy planowane jest do końca 2015 r. Szczegółowych informacji na temat projektów udzielają ww. samorządy.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wschodniego Szlaku Rowerowego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podpisał w dniu 26.05.2014 r. umowę z konsorcjum w składzie: Lider – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie, Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., Partner – Włodawski Zakład Usług Remontowych i Budowlanych Sp. z o.o. na wykonanie zamówienia pn. Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu włodawskiego i bialskiego w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo lubelskie”, obejmująca następujące odcinki:

1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 816 na odcinku od km 37+225 do km 59+211 oraz od
km 60+131 do km 61+288 w zakresie budowy ścieżki rowerowej,
2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738L (Al. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania
z ul. Reymonta do drogi powiatowej nr 1743L (ul. Kraszewskiego) we Włodawie w zakresie budowy ścieżki rowerowej,
3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 82+209 do km 83+929 w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

Łączna długość budowane odcinka wynosi ok. 25 km.facebook