SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


04-06-2014 Lewandowski: czas reform trwa

– Polska jest na dobrym kursie – mówił w Sejmie komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu. Janusz Lewandowski przedstawił posłom 3 komisji sejmowych: do Spraw Unii Europejskiej, Finansów Publicznych i Gospodarki zalecenia dla Polski na rok 2014/15, opracowane przez Komisję Europejską w ramach tzw. semestru europejskiego. Jest to proces koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska już po raz czwarty przedstawia zalecenia dotyczące reform gospodarczych, jakich powinny podjąć się państwa członkowskich. Tym razem dotyczą one 26 państw, bowiem dwa kraje (Cypr u Grecja) są objęte programem naprawczym. Propozycje Komisji są obecnie przedmiotem konsultacji z państwami członkowskimi. Ich ostateczne przyjęcie nastąpi podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 26-27 czerwca.

Komisarz przypomniał, że w 17 przypadkach zalecenia sformułowano dla krajów zagrożonych problemem nierównowag makroekonomicznych. Nadmienił, że Polski w tej grupie nie ma, gdyż Komisja uważa, że w tym wypadku prognozy wzrostu gospodarczego są pozytywne.

Innym elementem związanym z przygotowywanymi przez Komisję zaleceniami jest procedura nadmiernego deficytu. – Polska nadal znajduje się w grupie państw objętych tą procedurą, niemniej Komisja uznała, ze podjęte przez Polskę działania i zastosowane środki są na tyle skuteczne, że nie istnieje potrzeba zaostrzenia rekomendacji czy nałożenia sankcji – mówił Lewandowski. – Polska jest na dobrym kursie, ma czas na zejście z deficytem poniżej 3 proc. do 2015 roku. Komisarz dodał jednocześnie, że ta pozytywna informacja nie może być traktowana jak laurka, ale jak sygnał, co jeszcze należy zrobić.

Komisarz przypomniał, że w przypadku Polski KE zwróciła szczególną uwagę na takie problematyczne kwestie jak: deficyt finansów publicznych, obniżone stawki VAT, bezrobocie wśród młodzieży, aktywizacja zawodowa kobiet, konieczność włączenia rolników do powszechnego systemu emerytalnego, konieczność ograniczenia przywilejów emerytalnych poszczególnych grup zawodowych, modernizacja energetyki, usprawnienie inwestycji kolejowych czy przyspieszenie budowy szerokopasmowego internetu.

Dyskusja w Sejmie koncentrowała się przede wszystkim wokół zaleceń dotyczących reformy KRUS, działania administracji podatkowej oraz innowacyjności polskiej gospodarki. W opinii większości posłów zalecenia Komisji Europejskiej trafnie identyfikują najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką. W szczególności rekomendacje Komisji dotyczące wspierania badań i rozwoju – także poprzez fundusze europejskie – stanowić mogą istotną wskazówkę dla Rządu RP.

http://ec.europa.eu/polska/news/140605_komisarz_lewandowski_pl.htmfacebook