SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


12-06-2014 Nie odwracaj oczu

Kampanię na rzecz zwalczania przemocy seksualnej wobec dzieci podczas mundialu, pod hasłem „Nie odwracaj oczu”, zainicjował dziś przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Akcję, skierowaną do Brazyliczyków i kibiców, którzy przyjadą na mundial, wspierają m.in. Kaká, Juninho Pernambucano i inni znani brazylijscy piłkarze.

Kampania „Nie odwracaj oczu” (w języku portugalskim „Não desvie o Olhar”) ma na celu zwrócenie uwagi na to, że wykorzystywanie seksualne jest przestępstwem.

Projekt obejmuje organizowanie seminariów szkoleniowych dla osób na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym i debat w miastach-gospodarzach mistrzostw świata, jak również zwiększenie wsparcia na rzecz zwalczania wykorzystywania seksualnego oraz informowanie ofiar o ich prawach. Projekt przewiduje również szeroko zakrojoną akcję promocyjną gorącej linii, czyli „numeru telefonicznego 100", pod który można zadzwonić, gdy jest się świadkiem wykorzystywania seksualnego.

– Brazylia to przykład kraju, gdzie odnotowano niesamowity rozwój, dzięki któremu w ciągu 10 lat około 40 milionów osób wyszło z ubóstwa. Jednak niektóre grupy społeczne nadal nie korzystają z praw człowieka, które dla nas są rzeczą oczywistą. UE prowadziła duże projekty w 12 miastach, w których odbędą się mistrzostwa świata; na przykład dotyczące wspierania praw młodych osób w fawelach Rio, upodmiotowienia społeczności tubylczych w Cuiabie lub ochrony najuboższych robotników São Paulo – powiedział komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs.

Międzynarodowa kampania „Nie odwracaj oczu”, zorganizowana przez delegaturę Unii w Brazylii, jest prowadzona w ponad 15 krajach we współpracy z siecią „Położyć kres prostytucji dziecięcej, pornografii z udziałem dzieci i handlowi dziećmi w celach seksualnych" (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking).

Kontekst:

Prawa człowieka są jednym z głównych obszarów objętych działaniami Unii Europejskiej w Brazylii. UE prowadziła duże projekty w tej dziedzinie w 12 miastach, w których odbędą się mistrzostwa świata w piłce nożnej.

Są to:
projekt dotyczący ochrony kobiet przed przemocą w stanie Paraíba (leżącym na południe od Natal), obejmujący pomoc w uzyskaniu pozycji umożliwiającej udział w procesie ustawodawczym oraz organizowanie szkoleń na temat przemocy, płci społeczno-kulturowej, kwestii rasowych i politycznego zaangażowania. Projekt skierowany jest do kobiet prowadzących działalność rolniczą, grup ludności tubylczej i żon osób zajmujących się zbieraniem i segregacją odpadów na tym obszarze;
nowy program mający na celu ochronę praw dzieci i nastolatków w Salwadorze; program powstał, by zwrócić uwagę na problem przemocy domowej, niegodziwego traktowania w celach seksualnych, złego traktowania, kradzieży i handlu narkotykami w tej okolicy. W ramach projektu opieką dzienną lub całodobową zostanie objętych 1 120 dzieci i młodzieży. Dzięki temu projektowi ponad 15 000 obywateli pogłębi wiedzę na temat zasadniczych konsekwencji wykorzystywania seksualnego i przemocy wobec młodych ofiar;
projekt mający zapewnić pomoc prawną ludności tubylczej Xingu, w Cuiabie i innych regionach stanu Mato Grosso, oraz społecznościom Quilombos w dolinie Ribeiry, w São Paolo, by umożliwić im obronę ich praw terytorialnych. Społeczności Quilombos odczuwają negatywne skutki nieuznawania ich praw terytorialnych i tożsamości lokalnej. W ramach projektu monitoruje się działania prawne, które zagrażają prawom ludności tubylczej do ich terytoriów, oraz informuje się te społeczności o zmianach w tej dziedzinie (takich jak spory dotyczące zatwierdzonych granic).

W latach 2007-2013 Komisja Europejska przekazała na rzecz Brazylii 61 mln euro na finansowanie stosunków UE–Brazylia (np. w zakresie handlu, praw człowieka, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz środowiska).

W latach 2014–2020 Komisja Europejska przekaże Brazylii 7,5 mln euro na finansowanie stosunków UE–Brazylia (w zakresie szkolnictwa wyższego i programu Erasmus Mundus, jak również projektu dialogów sektorowych, który obejmuje między innymi: prawa człowieka, środowisko naturalne, naukę i technologię).

Z nowego instrumentu partnerstwa (w ramach którego są już przygotowywane projekty) również zostaną przekazane kolejne środki na współpracę z Brazylią w wielu sektorach, takich jak zmiana klimatu, energia odnawialna, dyplomacja, wspieranie handlu i inwestycji.facebook