SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


13-06-2014 UE wspiera Ukrainę

Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie pierwszą kwotę w wysokości 250 mln euro celem wsparcia instytucji i reform w kraju. Ta płatność jest częścią programu na rzecz wzmocnienia instytucji państwowych ("State Building Contract") podpisanego 13 maja br. po wspólnym posiedzeniu Komisji Europejskiej i rządu ukraińskiego w Brukseli.

"Dzisiejsza wypłata jest jednym z wielu kroków, jakie obecnie podejmujemy, aby pomóc rządowi Ukrainy w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb i w przygotowaniu do wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej. Popieramy Ukrainę i udowadniamy to konkretnymi działaniami. Przewidziane jest dalsze wsparcie finansowe i inna pomoc.” – powiedział Štefan Füle, komisarz UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa.

Celem programu “State Building Contract” jest pomoc Ukrainie w procesie transformacji i w przeprowadzeniu niezbędnych reform. Obejmuje on konkretne działania na rzecz promocji przejrzystości, lepszego zarządzania, wsparcia walki z korupcją oraz pomocy rządowi w reagowaniu na potrzeby obywateli.

Całkowity budżet programu "State Building Contract" wynosi 355 milionów euro, do wypłaty w dwóch transzach. Po dzisiejszej wypłacie w wysokości 250 mln euro, wypłata drugiej kwoty 105 mln euro nastąpi w następnych miesiącach i będzie zależeć od postępów w przeprowadzaniu reform w obszarach: walki z korupcją, zarządzania finansami publicznymi, służby cywilnej, reformy konstytucyjnej, prawa wyborczego i wymiaru sprawiedliwości.


Cały pakiet pomocowy dla Ukrainy, który został ogłoszony 5 marca br, ma wartość 11 miliardów euro.

Cały komunikat dostępny w języku angielskim na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-676_en.htmfacebook