SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


13-06-2014 Nowy ład na polskim niebie

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję w wysokości 72,1 mln euro pochodzących z Funduszu Spójności na wprowadzenie nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Polsce, modernizację sprzętu i systemów komunikacji radiowej, radionawigacji, nadzoru oraz oprogramowania. Projekt poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego, zwiększy wydajność przestrzeni powietrznej i poprawi jakość usług świadczonych przez polskiego dostawcę usług nawigacji lotniczej. Co równie istotne, powinien zmniejszyć negatywny wpływ lotnictwa na środowisko poprzez redukcję opóźnień i objazdów dzięki lepszemu funkcjonowaniu systemu.


Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który podpisał tę decyzję, powiedział: „To dobry krok w kierunku modernizacji systemu nawigacji lotniczej w Polsce. Fundusze regionalne UE pomagają zwiększyć bezpieczeństwo ruchu lotniczego i czynią lotnictwo bardziej zrównoważonym. Projekt ten przyniesie także wymierne i długoterminowe korzyści dla polskich obywateli oraz zwiększy atrakcyjność Polski dla inwestorów.”

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i finansowana z osi priorytetowej „Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T”. Unia Europejska, poprzez Fundusz Spójności sfinansuje 72,1 milionów euro z inwestycji o łącznej wartości 92,9 milionów euro. Jej zakończenie jest przewidziane na grudzień 2015 roku.


Kontekst

Jest to tzw. „duży projekt”, którego całkowita wartość (z VAT-em) przekracza kwotę 50 mln euro, a tym samym musi być on zatwierdzony przez Komisję Europejską, podczas gdy inne rodzaje projektów zatwierdzane są na szczeblu krajowym lub regionalnym.

Sprzęt i systemy do operowania nowym systemem zarzadzania ruchem lotniczym będą zlokalizowane w różnych częściach kraju, w szczególności w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Decyzja o współfinansowaniu tego projektu odnosi się do perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Polsce przyznano około 67 mld euro w ramach polityki spójności w latach 2007-2013 oraz 77,3 mld euro (wg cen bieżących) na lata 2014-2020.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK