SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


18-06-2014 Działania UE na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa europejskich pracowników

UE zamierza poprawić warunki pracy i ograniczyć liczbę wypadków przy pracy w Europie.

W Europie ponad 3 miliony osób rocznie ulega w pracy poważnym wypadkom, czyli takim, które wymagają zwolnienia lekarskiego przez ponad 3 dni. W następstwie tego rodzaju wypadków rocznie umiera 4 000 osób. Niemal jedna czwarta europejskich pracowników twierdzi, że ich warunki pracy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Ta sytuacja nie tylko prowadzi do wielu ludzkich dramatów, lecz również przekłada się na koszty dla gospodarki – w samych Niemczech co roku nieobecności w pracy powodują spadek produkcji szacowany na 3,1 proc. PKB. Wypadki i choroby powodują też wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych.

Z badania przeprowadzonego w 2010 r. wynika, że każde euro zainwestowane w zapobieganie wypadkom przy pracy daje zwrot w postaci zysków od 1,29 do 2,89 euro.

Poprawa warunków pracy

Unijne propozycje dotyczące lepszej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników obejmują:
pomoc dla małych przedsiębiorstw ułatwiającą im dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa,
dopilnowanie, aby inspektorzy pracy działali zgodnie z jak najsurowszymi normami,
kontrolę zagrożeń związanych z nowymi technologiami i innowacjami, jak np. nanomateriały
uwzględnienie faktu, że europejscy pracownicy są coraz starsi,
udoskonalenie koordynacji kwestii BHP we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organizacjami międzynarodowymi.

UE udostępni fundusze niezbędne do realizacji tych działań, które oparte są na konsultacjach z organizacjami pracodawców i pracowników w całej Europie.

Równocześnie UE proponuje też uproszczenie dotychczas obowiązujących przepisów – w tych obszarach, w których jest to możliwe – aby zmniejszyć spoczywające na firmach obowiązki administracyjne.

Dotychczasowe osiągnięcia

Dzięki strategii na lata 2007–2012, opartej na wspólnych ramach działania dla całej Europy dostosowanych do potrzeb poszczególnych krajów, liczbę poważnych wypadków przy pracy udało się zmniejszyć prawie o 30 proc.

W ostatnich latach nowe przepisy zapewniły europejskim pracownikom wyższy poziom ochrony przed działaniem czynników chemicznych i pól elektromagnetycznych.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK